Ako ignorovať aktualizácie balíkov na Arch Linux distribúciách

Ako ignorovať aktualizácie balíkov

Pri používaní Arch Linuxu môžete naraziť na situácie, kedy nechcete aktualizovať konkrétny balík. Tento návod vám ukáže, ako pridať balík medzi ignorované, čo zabráni jeho aktualizácii.

Krok 1: Úprava konfiguračného súboru pacman.conf

 1. Najprv budete potrebovať otvoriť konfiguračný súbor pacman.conf v textovom editore s právami superužívateľa. Otvorte terminál a zadajte nasledovný príkaz:

  sudo nano /etc/pacman.conf
  

  Môžete použiť akýkoľvek textový editor, ktorý preferujete, napríklad vim, nano, atď.

Krok 2: Pridanie balíku do zoznamu ignorovaných

 1. V súbore pacman.conf, nájdite sekciu [options]. Pod touto sekciou pridajte riadok IgnorePkg = a za rovnítko napíšte názov balíka, ktorý chcete ignorovať. Napríklad:

  IgnorePkg = firefox
  

  Ak máte viacero balíkov, ktoré chcete ignorovať, môžete ich mená oddeliť medzerou takto:

  IgnorePkg = firefox gimp
  

  Alternatívne môžete pridať viacero riadkov IgnorePkg = pre každý balík zvlášť:

  IgnorePkg = firefox
  IgnorePkg = gimp
  

Krok 3: Uloženie zmien a zatvorenie editora

 1. Po pridaní všetkých balíkov, ktoré chcete ignorovať, uložte zmeny a zatvorte textový editor:
  • Stlačte Ctrl + O pre uloženie súboru.
  • Stlačte Enter pre potvrdenie.
  • Stlačte Ctrl + X pre zatvorenie editora.

Dôležité upozornenie

Ignorovanie aktualizácií môže mať za následok bezpečnostné riziká, pretože aktualizácie často obsahujú opravy zraniteľností a chýb. Používajte túto funkciu opatrne a aktualizujte ignorované balíky, keď to bude možné a bezpečné.

1 lajk