Ako na skenovací softvér VUESCAN (CachyOS / Arch Linux)

VUESCAN

VueScan je softvérová aplikácia pre skenovanie, ktorá poskytuje kompatibilitu s veľkým počtom skenerov rôznych výrobcov. Umožňuje používateľom vylepšiť kvalitu ich skenovaných obrázkov a podporuje širokú škálu formátov súborov.
Odkaz na web aplikácie - https://www.hamrick.com/

Adwaita

Pokiaľ sa pri štarte objavuje chybové hlásenie s modulom Adwaita je potrebné doinštalovať:

sudo pacman -S gnome-themes-extra gtk-engines gtk-engine-murrine

FIREWALLD

V prípade že VUESCAN nie je schopný nájsť sieťový skener, je potrebné pridať pravidlo pre povolenie komunikácie do firewalu FIREWALLD,

Príklad je ukázaný na zariadení, ktoré má IP adresu 192.168.1.30.
Pridajte IP adresu skenera do zóny trusted:

sudo firewall-cmd --zone=trusted --add-source=192.168.1.30/32 --permanent

Aplikujte zmeny

sudo firewall-cmd --reload
  • Tento príkaz pridá IP adresu VÁŠHO SKENERA priamo do trusted zóny, čo znamená, že všetka komunikácia z tejto adresy bude povolená. Toto je najjednoduchší spôsob, ako rýchlo povoliť komunikáciu so skenerom bez potreby nastavovania konkrétnych portov alebo služieb.