Ako nainštalovať aplikáciu eID Slovensko

eID Slovensko

Inštalácia cez AppImage

Nasledujúce kroky vám ukážu, ako nainštalovať a spustiť eID klienta na Slovensku pomocou AppImage.

Krok 1: Stiahnutie AppImage

Stiahnite AppImage z jedného z nasledujúcich odkazov:

Krok 2: Inštalácia potrebných balíkov

Nainštalujte potrebné balíky pomocou paru:

paru -S --needed pcsclite ccid disig-web-signer fuse2 python2

Krok 3: Aktivácia služby pcscd

Aktivujte a spustite službu pcscd:

sudo systemctl enable pcscd --now

Krok 4: Spustenie AppImage

Spustite stiahnutý AppImage v adresári, kde sa nachádza:

./eID_klient-x86_64.AppImage

Pôvodná verzia inštalácie cez AUR

Nasledujúce kroky vám ukážu, ako nainštalovať eID klienta cez AUR.

Krok 1: Inštalácia eID klienta

Nainštalujte eID klienta pomocou paru:

paru -S --needed eidklient

Krok 2: Inštalácia softvéru na overovanie podpisov

Stiahnite a nainštalujte softvér na overovanie podpisov z nasledujúceho odkazu:

Dodržiavaním týchto krokov si môžete jednoducho nainštalovať a používať eID klienta na Slovensku.