Ako používať PACMAN na Arch Linux distribúciách

Pacman

Pacman je správca balíčkov používaný v Arch Linux a jeho derivátoch. Je to nástroj z riadku príkazov, ktorý automatizuje proces inštalácie, aktualizácie, konfigurácie a odstraňovania softvérových balíčkov. Pacman bol navrhnutý tak, aby bol jednoduchý, rýchly a predovšetkým efektívny.

Pacman pracuje s balíčkami, ktoré sú skompilované pre architektúru procesora a pripravené na inštaláciu, čo eliminuje potrebu kompilácie softvéru priamo na používateľovom systéme. To umožňuje rýchlejšie a jednoduchšie spravovanie softvéru. Pacman používa jednoduchý systém súborových archívov (tar.xz alebo tar.zst) pre balíčky a sleduje závislosti medzi nimi, aby sa zabezpečilo, že všetky potrebné knižnice a programy sú inštalované spoločne s hlavnými balíčkami.

Pacman tiež umožňuje užívateľom vyhľadávať v oficiálnych repozitároch Arch Linux, inštalovať nové balíčky, aktualizovať existujúce balíčky na najnovšie verzie a odstraňovať balíčky, ktoré už nie sú potrebné. Okrem toho pacman môže automaticky odstraňovať osirelé balíčky a čistiť cache balíčkov, čo pomáha udržiavať systém v čistote a poriadku.

YouTube - Pacman Video Guide

Najpoužívanejšie príkazy

Pridanie / odstránenie repozitára

pacman -Sy

Chybný balík z cache

Pokiaľ nefunguje nejaký balík a je potreba počkať na opravu alebo podpis - odstránenie z Cache.

pacman -Scc

Úplné vyčistenie cache

pacman -Sc

Odstránenie balíkov

Odstránenie balíkov -n, aby sa nevytvárali zálohovacie súbory.

pacman -Rsn

Aktualizácia systému

pacman -Syu

Inštalácia balíka

pacman -S balík

Inštalácia viacerých balíčkov

Pokiaľ máme viacerých balíkov na inštaláciu, ale chceme preskočiť tie, čo sú už nainštalované.

sudo pacman -S --needed balík1 balík2 balík3

Vyhľadanie balíčkov

Pokiaľ nevieme celý názov balíčka a chceme vyhľadať podobné.

pacman -Ss text

Vyhľadanie závislostí balíčkov

Keď nevieme, aké všetky voliteľné závislosti má balíček a či niektoré z nich nepridáva funkciu, ktoré sú potrebné.

pacman -Si balík

Nepotrebné závislosti

Raz za čas sa pozrieme, či nemám v zariadení závislosti, ktoré nie sú už potrebné.

pacman -Qdt

Orphan súbory - siroty

Na odstránenie Orphan files - príkaz.

sudo pacman -Rns $(pacman -Qqtd)

Odstránenie balíka - overkill

Pokiaľ sa niečo pokazí a je potrebné úplne odstrániť balík bez ohľadu na poškodenie závislostí.

pacman -Rdd balík

OhMyZSH - plugin

Pokiaľ používame OhMyZSH ako shell, doporučujeme doinštalovať doplnok.

OhMyZSH ArchLinux Plugin

Potom je možné použiť ALIAS príkazy

Alias Príkaz Popis
pacin sudo pacman -S Nainštalujte balíky z repozitárov
paciny sudo pacman -U Nainštalujte balík z lokálneho súboru
pacinsd sudo pacman -S --asdeps Nainštalujte balíky ako závislosti iného balíka
paclean sudo pacman -Sc Vyčistite staré a nepoužívané vyrovnávacie pamäte a balíky
pacloc pacman -Qi Zobrazte informácie o balíku v lokálnej databáze
paclocs pacman -Qs Vyhľadajte balíky v lokálnej databáze
paclr sudo pacman -Scc Odstráňte všetky súbory z vyrovnávacej pamäte
paclsorphans sudo pacman -Qdt Uveďte zoznam všetkých osamotených balíkov
pacmir sudo pacman -Syy Vynútiť obnovenie všetkých zoznamov balíkov po aktualizácii
pacre sudo pacman -R Odstráňte balíky a ponechajte jeho nastavenia a závislosti
pakrem sudo pacman -Rns Odstráňte balíky vrátane ich nastavení a závislostí
pacrep pacman -Si Zobrazenie informácií o balíku v úložiskách
pacreps pacman -Ss Vyhľadajte balíky v úložiskách
pacrmorphans sudo pacman -Rs $(pacman -Qtdq) Odstrániť všetky osamotené balíky
pacupd sudo pacman -Sy Aktualizujte a obnovte lokálne databázy balíkov, ABS a AUR
pacupg sudo pacman -Syu Pred aktualizáciou balíkov synchronizujte s úložiskami
pacfileupg sudo pacman -Fy Stiahnite si čerstvé databázy balíkov zo servera
pacfiles pacman -F Vyhľadajte v názvoch súborov balíkov zodpovedajúce reťazce
pacls pacman -Ql Zoznam súborov v balíku
pacown pacman -Qo Zobraziť, ktorý balík vlastní súbor
upgrade sudo pacman -Syu Pred aktualizáciou balíkov synchronizujte s úložiskami
1 lajk