Ako používať VIM editor

VIM

VIM je výkonný textový editor preferovaný mnohými programátormi a systémovými administrátormi pre jeho efektivitu, flexibilitu a širokú škálu funkcií. Tento článok poskytuje úvod do používania VIMu pre začiatočníkov a pokračuje pokročilými technikami a skratkami pre efektívnejšiu prácu s textom.

Inštalácia

VIM (Vi IMproved) je výkonný textový editor, ktorý je predvolenou súčasťou mnohých Linuxových distribúcií. Jeho flexibilita a efektívnosť pri editácii textu robia z neho obľúbenú voľbu pre vývojárov, systémových administrátorov a power-userov. Ak VIM nie je súčasťou vašej inštalácie Linuxu alebo chcete získať najnovšiu verziu, tu je spôsob, ako ho nainštalovať na rôznych Linuxových distribúciách.

Ubuntu/Debian

Na systémoch založených na Debiane, ako je Ubuntu, môžete VIM nainštalovať pomocou správcu balíkov apt. Tento príkaz nainštaluje základnú verziu VIMu:

sudo apt update
sudo apt install vim

Ak chcete nainštalovať verziu s plnou sadou funkcií (vrátane GUI verzie), použite:

sudo apt install vim-gtk

openSUSE

V openSUSE môžete VIM nainštalovať pomocou správcu balíkov zypper:

sudo zypper refresh
sudo zypper install vim

Tento príkaz aktualizuje zoznam balíkov a nainštaluje VIM.

Arch Linux

Arch Linux a deriváty, ako je Manjaro, používajú správcu balíkov pacman pre inštaláciu softvéru. Pre inštaláciu VIMu použite nasledujúci príkaz:

sudo pacman -Sy vim

Tento príkaz synchronizuje databázy balíkov a nainštaluje VIM.

Fedora

Na Fedora systémoch môžete VIM nainštalovať pomocou správcu balíkov dnf:

sudo dnf install vim

Tento príkaz nainštaluje najnovšiu dostupnú verziu VIMu.


Základy VIM

Otvorenie a zatvorenie VIMu

 • Otvorenie VIM: V termináli zadajte vim
 • Ukončenie VIM (bez uloženia zmien): :q!
 • Uloženie súboru a ukončenie VIM: :wq alebo :x

Základné pohyby

 • Hore: k
 • Dole: j
 • Vľavo: h
 • Vpravo: l

Editácia textu

 • Vstup do insert módu: i
 • Vrátenie sa do normal módu: Esc
 • Vymazanie znaku pod kurzorom: x
 • Vymazanie celého riadku: dd
 • Vloženie nového riadku pod aktuálnym riadkom: o
 • Vloženie nového riadku nad aktuálnym riadkom: O

Kopírovanie a vkladanie

 • Označenie textu pre kopírovanie: v potom pohyb pre označenie textu
 • Kopírovanie označeného textu: y
 • Vkladanie skopírovaného textu: p

Vyhľadávanie

 • Vyhľadávanie textu v súbore: / nasledované hľadaným výrazom a stlačením Enter

Pokročilé techniky a skratky

Rozšírené pohyby

 • Skok na začiatok súboru: gg
 • Skok na koniec súboru: G
 • Skok na začiatok riadku: 0
 • Skok na koniec riadku: $
 • Pohyb po slovách:
  • Na začiatok ďalšieho slova: w
  • Na začiatok predchádzajúceho slova: b
 • Zobrazenie čísiel riadkov :set number potom Enter
 • Skok na riadok: :[číslo riadku] potom Enter

Pokročilá úprava textu

 • Vloženie na začiatok riadku: I
 • Vloženie na koniec riadku: A
 • Kopírovanie riadku: yy alebo Y
 • Vymazanie slova: dw
 • Zmena (nahradenie) slova: cw
 • Vrátenie poslednej akcie: u
 • Opakovanie poslednej akcie: .

Rozšírené kopírovanie a vkladanie

 • Výber a kopírovanie viacerých riadkov:
  • Vstúpte do vizuálneho režimu s V, vyberte riadky pomocou j alebo k, potom y pre kopírovanie.
 • Vkladanie skopírovaného textu pred kurzor: P
 • Vkladanie skopírovaného textu za kurzor: p

Rozšírené vyhľadávanie

 • Vyhľadávanie smerom dopredu: / nasledované hľadaným výrazom, potom Enter
 • Vyhľadávanie smerom dozadu: ? nasledované hľadaným výrazom, potom Enter
 • Presun na ďalší výskyt výrazu: n
 • Presun na predchádzajúci výskyt výrazu: N

Samozrejme, tu je vaša doplnená časť v Markdown formáte pre lepšie zobrazenie v dokumentácii alebo návode:


Práca s viacerými súbormi

VIM umožňuje pracovať s viacerými súbormi v jednom terminále pomocou rozdelenia okna na viac častí. To je obzvlášť užitočné pri porovnávaní kódu alebo súčasnej práci na viacerých súboroch.

Horizontálne a vertikálne rozdelenie okna

 • Horizontálne rozdelenie: Príkazom :split alebo skratkou :sp môžete rozdeliť okno horizontálne. Môžete za ním zadať názov súboru, ktorý chcete otvoriť, napríklad :split súbor1.txt.

 • Vertikálne rozdelenie: Príkazom :vsplit alebo skratkou :vsp môžete rozdeliť okno vertikálne. Podobne môžete za ním zadať názov súboru, ktorý chcete otvoriť, napríklad :vsplit súbor2.txt.

Tieto príkazy vám umožnia mať otvorené dva alebo viac súborov súčasne v jednom termináli.

Prepínanie medzi oknami

Na prepínanie medzi rozdelenými oknami použite skratku Ctrl + ww. Táto skratka vám umožní cyklicky prepínať medzi oknami, čo je veľmi praktické pri práci s viacerými súbormi naraz.

Zmena veľkosti okien

 • Zmena veľkosti horizontálneho rozdelenia: Použite :resize +N alebo :resize -N, kde N je počet riadkov, o ktoré chcete okno zväčšiť alebo zmenšiť.
 • Zmena veľkosti vertikálneho rozdelenia: Použite :vertical resize +N alebo :vertical resize -N, kde N je počet stĺpcov.

Týmto spôsobom môžete efektívne organizovať váš pracovný priestor pri práci s viacerými súbormi v VIMe.

Tento kompletný sprievodca pokrýva základy aj pokročilé funkcie VIMu, umožňujúc používateľom efektívne navigovať a manipulovať s textom. Praktické používanie týchto skratiek a techník vám umožní zlepšiť vašu produktivitu a zručnosti pri práci s týmto mocným editorom.