Ako rozbehať podporu Snapshots cez SNAPPER + BTRFS

BTRFS SNAPPER SNAPSHOTS

Nastavenie zálohovania cez Snapper snapshots na CachyOS poskytuje efektívnu ochranu pred neželanými zmenami alebo poškodením systému, čím umožňuje rýchlu a jednoduchú obnovu na predchádzajúci funkčný stav. Tento mechanizmus zároveň zjednodušuje správu dát a zvyšuje odolnosť systému voči chybám bez významného zasahovania do výkonu.

INŠTALÁCIA

Akým spôsobom je možné vytvoriť automatické vytváranie snapshots pri použití btrfs s aplikáciou Snapper. Podmienkou je zavádzač GRUB.

Inštalácia potrebných balíčkov.

paru -S --needed snapper snapper-gui snap-pac snap-pac-grub grub-btrfs btrfs-assistant

Spustiť aplikáciu Btrfs Assistant a vytvoriť nový konfiguračný súbor v záložke Snapper-settings.

Nastavenia

Config name: zvoliť si svoje (budeme ho potrebovať ďalej). Pomenujem ho napríklad root

Backup path: / - lomítko

Snapper timeline enabled - check

Snapper cleanup enabled - check

Kliknúť na Apply systemd changes

Nezabudnúť v konfiguračnom súbore pridať povolenú skupinu wheel

sudo vim /etc/snapper/configs/root

A zmením riadok na tento stav

#users and groups allowed to work with config
ALLOW_USERS=""
ALLOW_GROUPS="wheel"

NASTAVENIE SNAP-PAC

Je potrebné nastaviť aby sa vytvorili snapshoty aj pre sudo používateľa. Je treba vytvoriť hook.

Otvoriť súbor

sudo vim /etc/snap-pac.ini

a na koniec doplniť

[root] 
snapshot = True

root - je názov toho konfiguračného súboru uvedeného vyššie.

Viac o nastaveniach tu - https://barnettphd.com/snap-pac/configuration.html

GRUB NASTAVENIE

Ako prvé si vytvoríme jednu manuálnu zálohu cez Snapper v Btrfs-Assistant a následne v terminále zadáme príkaz:

grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

Snapshots by sa mali zobrazovať v Grub boot menu pri štarte operačného systému a aj každý nový by sa mal automaticky do neho zapisovať.

OBNOVA SYSTÉMU

  1. Zrútenie systému: V prípade, že váš systém zlyhá a nenabootuje normálne, potrebujete prístup k Grub boot menu
  2. Prístup k snímkam CachyOS: V Grub boot menu prejdite na možnosť “CachyOS snímky” a vyberte požadovanú snímku. Toto sa zvyčajne robí, aby ste svoj systém vrátili do predtým stabilného stavu.
  3. Štart do CachyOS: Po výbere snímky sa spustí CachyOS. To znamená, že teraz pracujete na vybranej snímke.
  4. Obnovenie snímky: Otvorte Btrfs Assistant a zvoľte možnosť obnoviť tú istú snímku. Budete vyzvaní, aby ste vložili názov pre proces obnovy snímky.
  5. Reštart: Po dokončení procesu obnovy reštartujte systém.
  6. Úspešný reštart: CachyOS by teraz mal štartovať bez akýchkoľvek problémov, čo znamená, že obnova snímky bola úspešná a váš systém je opäť v stabilnom stave.