Ako upraviť konfiguračné súbory `cachyos-config` v CachyOS

Ako upraviť konfiguračné súbory cachyos-config v CachyOS

V tomto návode sa dozviete, kde nájsť a ako upraviť konfiguračné súbory cachyos-config pre shell fish a zsh, ktoré sú v CachyOS už predinštalované. Taktiež sa naučíte, ako pridať aliasy a nastaviť predvolený editor, napríklad nano alebo vim.

Kde nájsť konfiguračné súbory cachyos-config

V CachyOS sú konfiguračné súbory cachyos-config predinštalované a nachádzajú sa v nasledujúcich umiestneniach:

 • Pre zsh:

  /usr/share/cachyos-zsh-config/cachyos-config.zsh
  
 • Pre fish:

  /usr/share/cachyos-fish-config/cachyos-config.fish
  

Úprava konfiguračných súborov

Podľa toho, ktorý shell používate, otvoríte príslušný konfiguračný súbor v editore nano s právami správcu.

Pre zsh:
 1. Otvorte konfiguračný súbor:

  sudo nano /usr/share/cachyos-zsh-config/cachyos-config.zsh
  
 2. Pridajte riadok na nastavenie predvoleného editora (napr. nano alebo vim):

  export EDITOR=nano
  

  alebo

  export EDITOR=vim
  
 3. Pridajte alias podľa potreby, napríklad:

  alias aktualizuj='sudo pacman -Syu'
  alias vycisti='sudo pacman -Rns $(pacman -Qdtq)'
  
 4. Uložte a zatvorte súbor:

  • Stlačte Ctrl + O na uloženie súboru.
  • Stlačte Enter na potvrdenie názvu súboru.
  • Stlačte Ctrl + X na zatvorenie editoru nano.
Pre fish:
 1. Otvorte konfiguračný súbor:

  sudo nano /usr/share/cachyos-fish-config/cachyos-config.fish
  
 2. Pridajte riadok na nastavenie predvoleného editora (napr. nano alebo vim):

  set -Ux EDITOR nano
  

  alebo

  set -Ux EDITOR vim
  
 3. Pridajte alias podľa potreby, napríklad:

  alias aktualizuj='sudo pacman -Syu'
  alias vycisti='sudo pacman -Rns (pacman -Qdtq)'
  
 4. Uložte a zatvorte súbor:

  • Stlačte Ctrl + O na uloženie súboru.
  • Stlačte Enter na potvrdenie názvu súboru.
  • Stlačte Ctrl + X na zatvorenie editoru nano.

Aplikovanie zmien

Pre aplikovanie zmien reštartujte terminál alebo spustite nasledujúci príkaz podľa používaného shellu:

 • Pre zsh:

  source /usr/share/cachyos-zsh-config/cachyos-config.zsh
  
 • Pre fish:

  source /usr/share/cachyos-fish-config/cachyos-config.fish
  

Zhrnutie

V CachyOS sú konfiguračné súbory cachyos-config pre fish a zsh predinštalované a nachádzajú sa v adresároch /usr/share/cachyos-zsh-config/ a /usr/share/cachyos-fish-config/. Tieto súbory môžete upraviť, aby ste nastavili predvolený editor na nano, vim alebo iný preferovaný editor, a pridali vlastné aliasy. Postupujte podľa krokov uvedených vyššie, aby ste upravili a aplikovali tieto zmeny na svojom systéme.