Aktualizácia prekladov: Slovenčina 100%, zapojte sa do českého prekladu!

Pozdravujem všetkých,

s radosťou oznamujem, že boli aktualizované preklady používateľského rozhrania do slovenčiny a aktuálny stav slovenského prekladu je 100%! Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojím časom a úsilím k dosiahnutiu tohto významného míľnika.

Pre tých, ktorí majú záujem zapojiť sa do prekladu používateľského rozhrania do češtiny, máme dobrú správu. Hlavná časť českého prekladu je aktuálne na úrovni 87% a doplnky sú preložené približne na 50%. Každý, kto má záujem pomôcť, môže tak urobiť na tomto odkaze: https://discourse.crowdin.com/discourse/cs.

Nezabúdajte, že jazykové aktualizácie sa obnovujú každý utorok, takže váš príspevok môže byť viditeľný už čoskoro!

Ďakujeme za vašu podporu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Chcem vás informovať, že od dnešného dňa je úroveň prekladu Discourse do slovenčiny 100%.
Za 7 dní som urobil 4765 prekladov.
Užite si plne preložený Discourse v slovenčine. :clap:
Crowdin Enterprise 1