FISH doplnky a rozšírenia - AUTOJUMP (CachyOS)

FISH doplnky a rozšírenia

Konfiguračný súbor fish pre CachyOS sa nachádza v umiestnení - /usr/share/cachyos-fish-config/cachyos-config.fish.

AUTOJUMP

Autojump je užitočný doplnok, ktorý slúži na zjednodušenie navigácie v shellu tým, že umožňuje rýchle preskakovanie medzi často používanými adresármi. Vo Fish shelli, ako aj v iných shell prostrediach, Autojump sleduje, do ktorých priečinkov používateľ najčastejšie vstupuje, a umožňuje mu potom rýchlo skočiť do týchto priečinkov pomocou jednoduchého príkazu. Namiesto toho, aby používateľ musel zadávať celú cestu k adresáru alebo používať komplikované príkazy na navigáciu, s Autojump môže použiť skrátený príkaz, ktorý značne zrýchli a uľahčí prácu v termináli.

Inštalácia

paru -S --needed autojump

Následne otvoriť konfiguračný súbor Fish

sudo vim /usr/share/cachyos-fish-config/cachyos-config.fish

Vložiť do konfigu odkaz na plugin Autojump

begin
  set --local AUTOJUMP_PATH /usr/share/autojump/autojump.fish
  if test -e $AUTOJUMP_PATH
    source $AUTOJUMP_PATH
  end
end

Potom medzi funkcie Fish pridať novú funkciu:
Vytvorenie nového súboru s touto funkciou:

vim ~/.config/fish/functions/j.fish

Vložiť kód:

function j
  set new_path (autojump $argv)
 
  if test -d "$new_path"
    echo $new_path
    cd "$new_path"
  else
    echo "autojump: directory '$argv' not found"
    echo "Try \`autojump --help\` for more information."
    false
  end
end

Reštartujeme Terminál.

Použitie

určitú dobu pokiaľ sa presúvame v adresároch v CLI tak sa Fish naučí najčastejšie používané adresáre. Neskôr stačí napisať písmeno j a meno adresára kam chceme “skočiť”.

j menoadresara