Inštalácia Google Fontov na Arch Linux a jeho deriváty

Inštalácia Google Fontov na Arch Linux a jeho deriváty

Tento návod vás prevedie procesom inštalácie Google fontov na Arch Linux a jeho deriváty pomocou AUR helpera paru.

Krok 1: Inštalácia Google fontov

Na inštaláciu Google fontov použite nasledujúci príkaz:

paru -S ttf-google-fonts-git --overwrite "*"

Tento príkaz zabezpečí inštaláciu balíka ttf-google-fonts-git a natvrdo prepíše všetky fonty, ktoré už existujú v systéme. Tým sa predíde problémom s konfliktami fontov počas inštalácie.

Krok 2: Obnovenie font cache

Po úspešnej inštalácii je potrebné obnoviť font cache, aby systém rozpoznal nové fonty. Použite nasledujúci príkaz:

sudo fc-cache -fv

Tento príkaz aktualizuje cache všetkých dostupných fontov a zaistí, že nové fonty budú dostupné na používanie v systéme.

Zhrnutie

Tento jednoduchý návod vám ukáže, ako nainštalovať Google fonty na Arch Linux a jeho deriváty a ako obnoviť font cache, aby sa nové fonty prejavili v systéme.

Poznámka: Pri inštalácii softvéru z AUR (Arch User Repository) buďte opatrní a uistite sa, že používate dôveryhodné zdroje.