Inštalácia KDE Connect pre systémy postavené na Arch Linux

Návod na inštaláciu KDE Connect a nastavenie povolení portov na firewall

KDE Connect je softvér, ktorý umožňuje bezproblémovú integráciu medzi vaším mobilným zariadením a linuxovým desktopom, čím vám umožňuje zdieľať súbory, oznámenia, a dokonca aj kopírovať a vkladať text medzi zariadeniami.
Ak chcete nainštalovať KDE Connect na CachyOS, ktorý je založený na Arch Linuxe, môžete postupovať podľa týchto krokov.

Inštalácia

 1. Otvorte Terminál: Prvým krokom je otvoriť terminál na vašom systéme CachyOS.

 2. Aktualizujte Systém: Pred inštaláciou nového softvéru je dobrým zvykom aktualizovať váš systém, aby ste mali najnovšie verzie balíčkov a zabezpečili kompatibilitu. To môžete urobiť príkazom:

  sudo pacman -Syu
  

  Počkajte, kým sa proces aktualizácie dokončí.

 3. Inštalácia KDE Connect: Teraz, keď je váš systém aktualizovaný, môžete nainštalovať KDE Connect pomocou pacmanu. Spustite nasledujúci príkaz:

  sudo pacman -S --needed kdeconnect
  

  Postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste dokončili inštaláciu.

 4. Spustenie KDE Connect: Po úspešnej inštalácii môžete KDE Connect spustiť z menu vašich aplikácií alebo príkazovým riadkom.

 5. Párovanie zariadení: Aby ste mohli používať KDE Connect, musíte svoje zariadenia spárovať. Na vašom mobilnom zariadení si nainštalujte KDE Connect z Google Play Store alebo App Store, otvorte ho a postupujte podľa pokynov na spárovanie s vaším desktopom.

 6. Používanie KDE Connect: Po spárovaní môžete začať používať funkcie KDE Connect, ako sú zdieľanie súborov, zobrazenie oznámení telefónu na vašom desktopovom počítači a ďalšie.

Nastavenie firewallu UFW

Aby KDE Connect správne fungoval, je potrebné povoliť určité porty na vašom firewalle. Ak používate UFW (Uncomplicated Firewall), postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Povolenie portov pre TCP:

  sudo ufw allow 1714:1764/tcp
  
 2. Povolenie portov pre UDP:

  sudo ufw allow 1714:1764/udp
  
 3. Reload UFW, aby sa zmeny prejavili:

  sudo ufw reload
  

Alternatíva: Nastavenie firewallu pomocou Firewalld

Ak používate Firewalld, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Povolenie portov pre TCP:

  sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=1714-1764/tcp --permanent
  
 2. Povolenie portov pre UDP:

  sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=1714-1764/udp --permanent
  
 3. Reload Firewalld, aby sa zmeny prejavili:

  sudo firewall-cmd --reload
  

Zhrnutie

KDE Connect je výkonný nástroj pre integráciu vášho mobilného zariadenia s linuxovým desktopom. Tento návod vás prevedie procesom inštalácie a nastavenia potrebných firewallových pravidiel na CachyOS. S KDE Connect môžete efektívne zdieľať súbory, zobrazovať oznámenia a mnoho ďalších funkcií medzi vaším počítačom a mobilným zariadením.