Klávesové skratky WEZTERM

Prednastavené skratky v WezTerm

WezTerm je moderný terminálový emulátor a multiplexer s podporou skratiek. Nižšie nájdete prednastavené skratky, ktoré môžete použiť na efektívnejšiu prácu v termináli.

Klávesová skratka Popis
SUPER + c Kopírovať do “Schránky”
SUPER + v Vložiť zo “Schránky”
CTRL + SHIFT + c Kopírovať do “Schránky”
CTRL + SHIFT + v Vložiť zo “Schránky”
CTRL + Insert Kopírovať do “Primárneho výberu” (od verzie 20210203-095643-70a364eb)
SHIFT + Insert Vložiť z “Primárneho výberu”
SUPER + m Skryť
SUPER + n Otvoriť nové okno
CTRL + SHIFT + n Otvoriť nové okno
ALT + Enter Prepínať celú obrazovku
SUPER + - Zmenšiť veľkosť písma
CTRL + - Zmenšiť veľkosť písma
SUPER + = Zvýšiť veľkosť písma
CTRL + = Zvýšiť veľkosť písma
SUPER + 0 Resetovať veľkosť písma
CTRL + 0 Resetovať veľkosť písma
SUPER + t Otvoriť novú záložku v “CurrentPaneDomain”
CTRL + SHIFT + t Otvoriť novú záložku v “CurrentPaneDomain”
SUPER + SHIFT + T Otvoriť novú záložku v “DefaultDomain”
SUPER + w Zatvoriť aktuálnu záložku {potvrdenie=true}
SUPER + 1 Aktivovať záložku = 0
SUPER + 2 Aktivovať záložku = 1
SUPER + 3 Aktivovať záložku = 2
SUPER + 4 Aktivovať záložku = 3
SUPER + 5 Aktivovať záložku = 4
SUPER + 6 Aktivovať záložku = 5
SUPER + 7 Aktivovať záložku = 6
SUPER + 8 Aktivovať záložku = 7
SUPER + 9 Aktivovať záložku = -1
CTRL + SHIFT + w Zatvoriť aktuálnu záložku {potvrdenie=true}
CTRL + SHIFT + 1 Aktivovať záložku = 0
CTRL + SHIFT + 2 Aktivovať záložku = 1
CTRL + SHIFT + 3 Aktivovať záložku = 2
CTRL + SHIFT + 4 Aktivovať záložku = 3
CTRL + SHIFT + 5 Aktivovať záložku = 4
CTRL + SHIFT + 6 Aktivovať záložku = 5
CTRL + SHIFT + 7 Aktivovať záložku = 6
CTRL + SHIFT + 8 Aktivovať záložku = 7
CTRL + SHIFT + 9 Aktivovať záložku = -1
SUPER + SHIFT + [ Aktivovať relatívnu záložku = -1
CTRL + SHIFT + Tab Aktivovať relatívnu záložku = -1
CTRL + PageUp Aktivovať relatívnu záložku = -1
SUPER + SHIFT + ] Aktivovať relatívnu záložku = 1
CTRL + Tab Aktivovať relatívnu záložku = 1
CTRL + PageDown Aktivovať relatívnu záložku = 1
CTRL + SHIFT + PageUp Posunúť záložku relatívne = -1
CTRL + SHIFT + PageDown Posunúť záložku relatívne = 1
SHIFT + PageUp Posunúť o stránku hore
SHIFT + PageDown Posunúť o stránku dole
SUPER + r Načítať konfiguráciu
CTRL + SHIFT + R Načítať konfiguráciu
SUPER + h Skryť aplikáciu (iba macOS)
SUPER + k Vyčistiť spätný posun = “Len spätný posun”
CTRL + SHIFT + K Vyčistiť spätný posun = “Len spätný posun”
CTRL + SHIFT + L Zobraziť debugovacie rozhranie (od verzie 20210814-124438-54e29167)
CTRL + SHIFT + P Aktivovať príkazový palet (od verzie 20230320-124340-559cb7b0)
CTRL + SHIFT + U Výber znakov (od verzie 20220903-194523-3bb1ed61)
SUPER + f Hľadať = {CaseSensitiveString=“”}
CTRL + SHIFT + F Hľadať = {CaseSensitiveString=“”}
CTRL + SHIFT + X Aktivovať režim kopírovania
CTRL + SHIFT + Space Rýchly výber (od verzie 20210502-130208-bff6815d)
CTRL + SHIFT + ALT + " Vertikálne rozdelenie = {doména=“CurrentPaneDomain”}
CTRL + SHIFT + ALT + % Horizontálne rozdelenie = {doména=“CurrentPaneDomain”}
CTRL + SHIFT + ALT + Nastaviť veľkosť panelu = {“Vľavo”, 1}
CTRL + SHIFT + ALT + Nastaviť veľkosť panelu = {“Vpravo”, 1}
CTRL + SHIFT + ALT + Nastaviť veľkosť panelu = {“Hore”, 1}
CTRL + SHIFT + ALT + Nastaviť veľkosť panelu = {“Dole”, 1}
CTRL + SHIFT + Aktivovať panel smerom “Vľavo”
CTRL + SHIFT + Aktivovať panel smerom “Vpravo”
CTRL + SHIFT + Aktivovať panel smerom “Hore”
CTRL + SHIFT + Aktivovať panel smerom “Dole”
CTRL + SHIFT + Z Prepínať stav priblíženia panelu

Ak nechcete používať prednastavené skratky, môžete ich všetky vypnúť s nasledujúcou konfiguráciou. V takom prípade budete musieť explicitne registrovať každú skratku.

config.disable_default_key_bindings = true