MIDNIGHT COMMANDER a jeho použitie

Midnight Commander (MC) je výkonný správca súborov pre Linux, ktorý funguje v textovom režime. Ponúka dvojpanelové rozhranie pre efektívnu prácu so súbormi a adresármi. Tento článok poskytne základný prehľad o tom, ako Midnight Commander nainštalovať a používať, vrátane niektorých užitočných klávesových skratiek.

Inštalácia

Arch Linux

Pre užívateľov Arch Linuxu je inštalácia Midnight Commander-a priamočiara. Použite správcu balíčkov pacman s nasledujúcim príkazom:

sudo pacman -S mc

Debian/Ubuntu

Pre distribúcie používajúce apt ako správcu balíčkov, ako sú Debian, Ubuntu a ich deriváty, môžete Midnight Commander nainštalovať pomocou nasledujúceho príkazu:

sudo apt update && sudo apt install mc

Tento príkaz najprv aktualizuje zoznam dostupných balíčkov a ich verzií, a potom inštaluje Midnight Commander.

Fedora

Na distribúciách založených na Fedore použite dnf, správcu balíčkov Fedora, na inštaláciu Midnight Commander-a s týmto príkazom:

sudo dnf install mc

Alias pre spustenie

Odporúča sa vytvoriť alias mc vo vašom obľúbenom shelli, aby ste zabránili pomalému štartu aplikácie z dôvodu kompatibilitných problémov s niektorými distribúciami a aplikáciami:

alias mc="mc --nosubshell"

Návod na obsluhu

Pre podrobný návod na obsluhu a ďalšie zdroje navštívte:

Klávesové skratky

Midnight Commander prichádza s rozsiahlym zoznamom klávesových skratiek, ktoré značne zvyšujú produktivitu pri správe súborov:

 • F1F10: Funkčné klávesy pre rôzne operácie (pomoc, menu, zobrazenie, úpravy, kopírovanie, premenovanie/presun, vytvorenie adresára, odstránenie, roletové menu, ukončenie).
 • Insert: Vyberie súbory.
 • Tab: Prepína medzi dvoma panelmi.
 • Ctrl + r: Obnoví zoznam súborov.
 • Alt + i: Otvorí aktuálny adresár v neaktívnom paneli.
 • Ctrl + u: Vymení panely.
 • Alt + t: Cykluje režimy zobrazenia panelu.
 • +/-: Označí/odznačí položky podľa vzoru.
 • *: Invertuje označenie položiek.
 • Alt + s: Vyhľadá/skočí na položku podľa vzoru.
 • Ctrl + o: Zobrazí celú obrazovku príkazového riadku MC.
 • Alt + p/n: História príkazov MC inline.
 • Alt + h: História príkazov MC.
 • Ctrl + space: Vypočíta veľkosť vybraných položiek (… vypočíta veľkosti všetkých položiek).
 • Alt + .: Prepnúť zobrazenie skrytých súborov.
 • Alt + Enter: Kopíruje názov(y) aktuálne vybraného súboru do príkazového riadku.
 • Alt + a: Vloží cestu aktívneho/neaktívneho panela.
 • Shift + F6: Premenuje vybranú položku.
 • Shift + F4: Otvorí nový prázdny súbor v internom editore.
 • Ctrl + x, potom c: Otvorí dialóg pre zmenu oprávnení aktuálneho súboru.
 • Ctrl + x, potom o: Otvorí dialóg pre zmenu vlastníka súboru.
 • Ctrl + x, potom s: Otvorí dialóg pre vytvorenie symbolického odkazu.
 • Ctrl + \: Uloží zoznam obľúbených adresárov.

Tento prehľad by mal poskytnúť dobrý štart pre začiatočníkov, ktorí chcú začať používať Midnight Commander ako efektívny nástroj na správu súborov v Linuxe.

Oprava zobrazovanie veľkosti

Ak chcete zmeniť zobrazovanie veľkostí súborov a zložiek v Midnight Commander (MC) na ľahko čitateľný formát (human readable) cez nastavenie “Formát výpisu”, postupujte nasledovne:

 1. Spustite Midnight Commander zadaním mc v termináli a stlačením Enter.

 2. Otvorte nastavenia panelu pre aktívny panel stlačením F9 pre vstup do hlavného menu, potom vyberte Formát výpisu (alebo Listing Mode). Prejdite na nastavenie Definované používateľom.

 3. Prispôsobte formát výpisu tak, aby zahŕňal ľahko čitateľné veľkosti súborov. Môžete to urobiť výberom jednej z prednastavených možností, ktoré zahŕňajú veľkosti súborov v čitateľnom formáte, alebo prispôsobením vlastného formátu výpisu, ak je to podporované. Doporučené nastavenie je size:5

 1. Potvrďte a aplikujte zmeny podľa vašej konkrétnej verzie MC, čo môže zahŕňať stlačenie Enter alebo výber tlačidla OK.

 2. Zatvorte a reštartujte Midnight Commander (ak je to potrebné), aby sa zmeny prejavili.

Tento postup by mal zmeniť spôsob zobrazovania veľkostí súborov na ľahko čitateľný formát vo výpisoch panelov v MC. Všimnite si, že presné kroky môžu mierne variovať v závislosti od verzie MC, ktorú používate. Ak sa vám nepodarí nájsť presnú položku menu, ktorú potrebujete, odporúčam skontrolovať dokumentáciu k vašej verzií MC pre detailnejšie informácie.