Nájdenie a zlúčenie zmien v súboroch PACNEW na CachyOS

Nájdenie a zlúčenie zmien v súboroch PACNEW na CachyOS

Tento návod vás prevedie procesom nájdenia a zlúčenia zmien v konfiguračných súboroch po veľkých aktualizáciách na CachyOS. Po aktualizáciách sa môžu v systéme objaviť nové konfiguračné súbory s príponou .pacnew. Je potrebné tieto súbory identifikovať a zlúčiť ich so súčasnými konfiguračnými súbormi.

Krok 1: Nájdenie súborov .pacnew

Na nájdenie všetkých súborov s príponou .pacnew použite nasledujúci príkaz:

find / -type f -name "*.pacnew" 2>/dev/null

Príklad výpisu:

/etc/pacman.d/mirrorlist.pacnew
/etc/pacman.d/cachyos-mirrorlist.pacnew
/etc/pacman.d/cachyos-v3-mirrorlist.pacnew
/etc/resolv.conf.pacnew
/etc/pam.d/kde.pacnew
/etc/mkinitcpio.conf.pacnew

Krok 2: Zlúčenie zmien

Po identifikácii súborov s príponou .pacnew je dôležité zlúčiť zmeny v týchto súboroch so súčasnými konfiguračnými súbormi. Na tento účel môžete použiť grafický nástroj Meld, ktorý umožňuje vizuálne porovnať a zlúčiť súbory.

Inštalácia Meld

Ak nemáte nainštalovaný Meld, môžete ho nainštalovať pomocou príkazu:

sudo pacman -S meld
Použitie Meld na zlúčenie zmien
  1. Otvorte terminál.
  2. Spustite Meld s cestami k obidvom súborom (existujúci konfiguračný súbor a .pacnew súbor). Príkaz bude vyzerať takto:
meld /cesta/k/vášmu/súboru /cesta/k/vášmu/súboru.pacnew

Napríklad, ak chcete zlúčiť zmeny pre pacman.d/mirrorlist, príkaz by mohol vyzerať takto:

meld /etc/pacman.d/mirrorlist /etc/pacman.d/mirrorlist.pacnew
  1. Meld otvorí grafické rozhranie, kde na ľavej strane uvidíte váš súčasný konfiguračný súbor a na pravej strane .pacnew súbor. Stredný panel zobrazuje rozdiely medzi týmito súbormi.
  2. Prechádzajte rozdiely a rozhodnite sa, ktoré zmeny chcete zahrnúť do vášho súčasného súboru. Môžete ručne kopírovať a vkladať zmeny, alebo použiť tlačidlá v rozhraní Meld na zlúčenie zmien.
  3. Po zlúčení všetkých relevantných zmien uložte súbor a zatvorte Meld.
  4. Odstráňte .pacnew súbor, ak už nie je potrebný, pomocou príkazu:
sudo rm /cesta/k/vášmu/súboru.pacnew
  1. Opakujte tento proces pre každý .pacnew súbor, ktorý ste našli.

Dôležité upozornenia

  • Pred zlúčením zmien vždy dôkladne skontrolujte obsah .pacnew súborov. Niektoré zmeny môžu mať vplyv na fungovanie systému.
  • Zálohujte súčasné konfiguračné súbory pred ich úpravou. Toto poskytne možnosť obnoviť predchádzajúcu konfiguráciu v prípade potreby.

Použitím Meld môžete efektívne spravovať aktualizácie konfiguračných súborov v CachyOS, čím zabezpečíte, že vaše systémové nastavenia sú aktuálne a zároveň si zachováte vlastné prispôsobenia.