Nastavenie predvoleného editora NANO pre terminál v CachyOS

Nastavenie predvoleného editora NANO pre terminál v CachyOS

V tomto návode sa dozviete, ako nastaviť predvolený editor nano pre terminál v CachyOS. Konfiguračné súbory závisia od toho, či používate shell fish alebo zsh.

Krok 1: Identifikácia používaného shellu

Najprv zistite, ktorý shell používate. Môžete to zistiť pomocou príkazu:

echo $SHELL

Tento príkaz vám vráti cestu k aktuálnemu shellu, napríklad /usr/bin/zsh alebo /usr/bin/fish.

Krok 2: Otvorenie správneho konfiguračného súboru

Podľa používaného shellu otvoríte príslušný konfiguračný súbor:

 • Pre zsh:

  sudo nano /usr/share/cachyos-zsh-config/cachyos-config.zsh
  
 • Pre fish:

  sudo nano /usr/share/cachyos-fish-config/cachyos-config.fish
  

Krok 3: Pridanie riadku na nastavenie predvoleného editora

Do otvoreného konfiguračného súboru pridajte nasledujúci riadok:

export EDITOR=nano

Tento riadok nastaví nano ako predvolený editor pre váš terminál.

Krok 4: Uloženie a zatvorenie súboru

Po pridaní riadku uložte zmeny a zatvorte editor nano:

 1. Stlačte Ctrl + O na uloženie súboru.
 2. Stlačte Enter na potvrdenie názvu súboru.
 3. Stlačte Ctrl + X na zatvorenie editoru nano.

Krok 5: Aplikovanie zmien

Pre aplikovanie zmien reštartujte terminál alebo spustite nasledujúci príkaz podľa používaného shellu:

 • Pre zsh:

  source /usr/share/cachyos-zsh-config/cachyos-config.zsh
  
 • Pre fish:

  source /usr/share/cachyos-fish-config/cachyos-config.fish
  

Zhrnutie

Tento návod vás previedol krokmi na nastavenie predvoleného editora nano pre terminál v CachyOS. Podľa toho, či používate shell fish alebo zsh, je potrebné upraviť príslušný konfiguračný súbor a pridať riadok export EDITOR=nano. Po uložení zmien a aplikovaní konfigurácie bude nano vaším predvoleným editorom pre terminál.