Návod na aktualizáciu `mirror list` na najrýchlejšie servery pomocou Reflector v Arch Linuxe

Návod na aktualizáciu zoznamu zrkadiel na najrýchlejšie servery pomocou Reflector v Arch Linuxe

Zrkadlá (mirrors) sú servery, ktoré obsahujú kópiu balíčkov a repozitárov operačného systému. Keď inštalujete alebo aktualizujete balíčky pomocou správcu balíčkov, ako je pacman, balíčky sú sťahované zo zrkadiel.
Ak používate najrýchlejšie dostupné zrkadlá, môžete zlepšiť rýchlosť sťahovania a skrátiť čas potrebný na inštaláciu alebo aktualizáciu softvéru.

Ak čelíte pomalým rýchlostiam sťahovania, môžete aktualizovať zoznam zrkadiel (mirror list) na najrýchlejšie dostupné servery. Tento návod vám ukáže, ako na to pomocou nástroja Reflector.

Krok 1: Inštalácia Reflector

Najprv nainštalujte Reflector pomocou nasledujúceho príkazu:

sudo pacman -S reflector

Krok 2: Vytvorenie záložného súboru pôvodného zoznamu zrkadiel

Pred úpravou zoznamu zrkadiel je dobré vytvoriť záložnú kópiu pôvodného zoznamu:

sudo cp /etc/pacman.d/mirrorlist /etc/pacman.d/mirrorlist.bak

Krok 3: Vyhľadanie a pridanie najrýchlejších serverov

Teraz spustite nasledujúci príkaz, ktorý vyhľadá 10 najrýchlejších serverov a pridá ich do zoznamu zrkadiel:

sudo reflector --verbose --latest 10 --protocol https --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist

Krok 4: Aktualizácia databázy pacman

Po aktualizácii zoznamu zrkadiel aktualizujte databázu pacman:

sudo pacman -Sy

Po spustení akéhokoľvek príkazu na inštaláciu balíka pomocou pacman by ste mali zažiť zlepšené rýchlosti sťahovania.

Ďalšie možnosti: Získanie najrýchlejších zrkadiel z konkrétnej krajiny

Môžete tiež použiť Reflector na získanie najrýchlejších zrkadiel z konkrétnej krajiny. Napríklad, ak chcete získať zrkadlá zo Slovenska:

sudo reflector --verbose --country 'Slovakia' -l 5 --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist

Tento príkaz nastaví preferovanú lokalitu zrkadiel, získa 5 najlepších zrkadiel zo Slovenska a zoradí ich podľa rýchlosti sťahovania.

Zobrazenie zoznamu krajín

Ak chcete skontrolovať zoznam dostupných krajín, použite nasledujúci príkaz:

reflector --list-countries

Zhrnutie

Aktualizáciou zoznamu zrkadiel na najrýchlejšie servery pomocou Reflector môžete výrazne zlepšiť rýchlosť sťahovania balíkov v Arch Linuxe. Tento návod vám ukázal, ako nainštalovať Reflector, vytvoriť záložnú kópiu zoznamu zrkadiel, nájsť najrýchlejšie servery a aktualizovať databázu pacman. Pre pokročilejšie použitie môžete tiež získať zrkadlá z konkrétnych krajín.

1 lajk