Návod na inštaláciu KODI ENIGMA 2 doplnku

Návod na inštaláciu KODI ENIGMA 2 doplnku

Tento návod vás prevedie inštaláciou Enigma 2 PVR doplnku pre KODI podľa postupu uvedeného na GitHub stránke pvr.vuplus.

Krok 1: Klonovanie repozitárov

Najprv klonujte potrebné repozitáre:

 1. Klonujte repozitár xbmc:

  git clone --branch master https://github.com/xbmc/xbmc.git
  
 2. Klonujte repozitár pvr.vuplus:

  git clone https://github.com/kodi-pvr/pvr.vuplus.git
  

Krok 2: Vytvorenie a príprava build adresára

 1. Prejdite do adresára pvr.vuplus a vytvorte build adresár:
  cd pvr.vuplus && mkdir build && cd build
  

Krok 3: Kompilácia doplnku

 1. Spustite cmake s potrebnými parametrami:

  cmake -DADDONS_TO_BUILD=pvr.vuplus -DADDON_SRC_PREFIX=../.. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=../../xbmc/build/addons -DPACKAGE_ZIP=1 ../../xbmc/cmake/addons
  
 2. Spustite kompiláciu:

  make
  

Krok 4: Inštalácia doplnku

 1. Skopírujte skompilovaný doplnok do adresára s doplnkami KODI:
  cp -r ~/xbmc/build/addons/pvr.vuplus ~/.kodi/addons/
  

Krok 5: Nastavenie doplnku

 1. Otvorte KODI a prejdite do nastavení doplnku Enigma 2 PVR.
 2. Prejdite do sekcie Kanály.
 3. Aktivujte možnosť Vypnúť aktuálny kanál pred prepnutím kanálu.

Zhrnutie

Tento návod vás prevedie procesom klonovania, kompilácie a inštalácie Enigma 2 PVR doplnku pre KODI. Dodržiavaním týchto krokov budete môcť úspešne nainštalovať a nastaviť doplnok na vašom systéme. Pre ďalšie informácie a podporu navštívte GitHub stránku pvr.vuplus.