Návod na migráciu Google Authenticator

Návod na migráciu Google Authenticator

Migrácia Google Authenticator môže byť nevyhnutná pri zmene telefónu alebo zálohovaní vašich OTP (One-Time Password) kódov. Tento návod vás prevedie procesom migrácie Google Authenticator pomocou nástroja na extrakciu OTP secrets.

POSTUP

Krok 1: Pripojenie mobilu a uloženie QR kódov

 1. Pripojte svoj mobilný telefón k notebooku pomocou kábla.

 2. Použite nástroj scrcpy na zobrazenie obrazovky mobilu na notebooku:

  scrcpy
  

  Ak scrcpy ešte nemáte nainštalovaný, môžete ho nainštalovať pomocou:

  sudo pacman -S scrcpy
  
 3. Po spustení scrcpy sa obrazovka mobilu zobrazí na vašom notebooku. Teraz môžete ovládať svoj mobilný telefón pomocou myši a klávesnice na notebooku.

 4. Otvorte aplikáciu Google Authenticator na svojom mobilnom telefóne pomocou scrcpy.

 5. V aplikácii Google Authenticator prejdite na možnosti exportu účtov:

  • Kliknite na tri bodky (menu) v pravom hornom rohu aplikácie.
  • Vyberte možnosť “Export accounts” (Exportovať účty).
  • Vyberte účty, ktoré chcete exportovať, a kliknite na “Next” (Ďalej).
 6. Zobrazia sa QR kódy. Urobte screenshoty týchto QR kódov a uložte ich ako obrázky na vašom notebooku.

Krok 2: Extrakcia odkazov z QR kódov

 1. Použite QR čítačku vo vašom mobilnom telefóne na zobrazenie odkazov z QR kódov vo formáte otpauth-migration://offline?data=....

 2. Uložte tieto odkazy do textového súboru (napr. export.txt). Každý odkaz musí byť na samostatnom riadku.

Krok 3: Inštalácia skriptu na extrakciu OTP tajomstiev

 1. Naklonujte repozitár extract_otp_secrets:

  git clone https://github.com/scito/extract_otp_secrets.git
  
 2. Prejdite do adresára s naklonovaným repozitárom:

  cd extract_otp_secrets
  
 3. Uistite sa, že máte nainštalovanú podporu pre Python 3 a pip. Na Arch Linuxe by to malo byť predvolene nainštalované.

 4. Nainštalujte ostatné potrebné balíčky:

  pip install -U -r requirements.txt
  
 5. Nainštalujte nástroj zbar:

  sudo pacman -S zbar
  

Krok 4: Vygenerovanie OTP secrets

 1. Skopírujte obsah textového súboru s odkazmi (vytvoreného v kroku 2) do súboru example_export.txt v adresári extract_otp_secrets.

 2. Spustite skript na extrakciu OTP secrets:

  python src/extract_otp_secrets.py example_export.txt
  

Zhrnutie

Tento návod vás previedol migráciou Google Authenticator pomocou nástroja na extrakciu OTP tajomstiev. Migrácia zahŕňa pripojenie mobilného telefónu k notebooku, uloženie QR kódov, extrakciu odkazov, inštaláciu potrebných nástrojov a vygenerovanie OTP secrets. Pre viac informácií a pokročilé nastavenia si preštudujte oficiálnu dokumentáciu nástroja extract_otp_secrets.

Zdroje