Oprava LOCALE - problémy s jazykovou lokalizáciou

Oprava Locale

Ak potrebujete používať na desktope viac jazykov pre používateľov a máte problém so zapínaním zvoleného jazyka (napríklad slovenčina a angličtina), je potrebné vygenerovať nové locale nastavenia. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Postup

 1. Otvorte súbor locale.gen s oprávneniami správcu:

  sudo nano /etc/locale.gen
  
 2. Nájdite a odkomentujte nasledujúce riadky odstránením znaku # na začiatku:

  en_US.UTF-8 UTF-8
  sk_SK.UTF-8 UTF-8
  
 3. Uložte zmeny a zatvorte editor:

  • Stlačte Ctrl + O pre uloženie súboru.
  • Stlačte Enter pre potvrdenie.
  • Stlačte Ctrl + X pre zatvorenie editora.
 4. Vygenerujte nové locale nastavenia spustením príkazu:

  sudo locale-gen
  
 5. Reštartujte systém, aby sa zmeny prejavili:

  sudo reboot
  

Tento postup zabezpečí, že váš systém bude podporovať zvolené jazyky.