Oprava titulkov vo filmoch a seriáloch nástrojom MKVToolNix

Oprava titulkov vo filmoch a seriáloch nástrojom MKVToolNix

Ak titulky vo filme alebo seriáli nezobrazujú správne (napríklad vrhajú neprirodzený tieň), je potrebné ich prerobiť. Tento návod vás prevedie procesom exportu a remuxovania titulkov pomocou nástroja MKVToolNix.

Krok 1: Inštalácia MKVToolNix

Najprv je potrebné nainštalovať nástroj MKVToolNix pomocou AUR helpera paru:

paru -S --needed mkvtoolnix-cli

Krok 2: Export titulkov

Z originálneho zdroja (súbor .mkv) si najprv cez MKVToolNix pozrite štruktúru a zistite poradové číslo titulkov.

 1. Skontrolujte štruktúru súboru:

  Na zobrazenie štruktúry súboru použite príkaz mkvinfo:

  mkvinfo titul.mkv
  

  Tento príkaz zobrazí podrobné informácie o všetkých stopách v súbore, vrátane video, audio a titulkových stôp. Hľadajte sekciu, ktorá zodpovedá titulkom. Výstup môže vyzerať napríklad takto:

  + EBML head
  + Segment, size 374746920
  + Seek head (subentries will be skipped)
  + Segment information
  | + Timestamp scale: 1000000
  | + Duration: 2890.080s (48m 10s)
  + Track
  | + Track number: 1 (track ID for mkvmerge & mkvextract: 0)
  | + Track UID: 1
  | + Track type: video
  | + Lacing flag: 0
  | + Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
  | + CodecPrivate, length 41 (h.264 profile: High @L4.1)
  | + Default duration: 41.708ms (23.976 frames/fields per second for a video track)
  | + Language: und
  | + Name: H.264/MPEG-4 AVC
  + Track
  | + Track number: 2 (track ID for mkvmerge & mkvextract: 1)
  | + Track UID: 2
  | + Track type: audio
  | + Lacing flag: 0
  | + Codec ID: A_AC3
  | + Default duration: 32.000ms (31.250 frames/fields per second for an audio track)
  | + Language: eng
  | + Name: AC-3
  + Track
  | + Track number: 3 (track ID for mkvmerge & mkvextract: 2)
  | + Track UID: 3
  | + Track type: subtitles
  | + Lacing flag: 0
  | + Codec ID: S_TEXT/UTF8
  | + Language: slo
  | + Name: Slovenčina
  

  V tomto príklade sú titulky na tretej stope s poradovým číslom 2.

 2. Vyexportujte titulky do formátu .srt alebo .ssa pomocou príkazu mkvextract tracks.

  • Pre export titulkov vo formáte .srt:

   mkvextract tracks titul.mkv <poradovecislo>:<jazyk>.srt
   
  • Pre export titulkov vo formáte .ssa:

   mkvextract tracks titul.mkv <poradovecislo>:<jazyk>.ssa
   

Príklad:

Ak chcete vyexportovať titulky zo súboru Ted.Lasso.S03E06.mkv, kde titulky majú poradové číslo 6 a jazyk je slovenčina:

mkvextract tracks Ted.Lasso.S03E06.mkv 6:slovak.srt

Krok 3: Remux titulkov

Po úprave alebo oprave titulkov je potrebné ich vložiť naspäť do pôvodného súboru pomocou MKVToolNix.

 1. Otvorenie MKVToolNix GUI:

  mkvtoolnix-gui
  
 2. Pridanie pôvodného .mkv súboru a nového súboru s titulkami (.srt alebo .ssa):

  • Vložte pôvodný .mkv súbor.
  • Pridajte nový súbor s titulkami.
 3. Skontrolovanie nastavení:

  Skontrolujte, či sú všetky zvolené stopy správne nastavené.

 4. Spustenie remuxovania:

  Kliknite na “Start muxing” (Začať remuxovanie).

Zhrnutie

Tento návod vás previedol procesom opravy titulkov vo filmoch a seriáloch pomocou nástroja MKVToolNix. Pre viac informácií o pokročilých nastaveniach a možnostiach MKVToolNix si preštudujte oficiálnu dokumentáciu MKVToolNix.