Použitie príkazov pre SNAPPER v CLI

SNAPPER PRÍKAZY V CLI

Zobrazenie zoznamu snímok

Na zobrazenie všetkých dostupných snímok systému:

sudo snapper list

Vytvorenie snímky

Na vytvorenie novej snímky s použitím špecifikovanej konfigurácie:

sudo snapper -c [názov_konfigurácie] create --description "Popis snímky"

Napríklad, ak máte konfiguráciu s názvom home, príkaz by vyzeral takto:

sudo snapper -c home create --description "Denna zaloha"

alebo pre konfiguráciu root

sudo snapper -c root create --description "*** Manual Snapshot 2024-04-22 ***"

Obnovenie snímky

Na obnovenie systému do stavu, ako bol v čase vytvorenia určitej snímky:

sudo snapper rollback [číslo_snímky]

Porovnanie snímok

Na porovnanie súborov medzi dvoma snímkami:

sudo snapper diff [číslo_snímky_1] [číslo_snímky_2]

Pre doplnenie návodu na vymazanie snímky alebo viacerých snímok v Markdown formáte pre tvoju Wiki, tu je, ako by to mohlo byť formulované:

Vymazanie snímky

Ak chcete vymazať konkrétnu snímku, použite jej číslo v nasledujúcom príkaze:

sudo snapper delete [číslo_snímky]

Príklad, ako vymazať snímku s číslom 42:

sudo snapper delete 42

Vymazanie viacerých snímok

Na vymazanie rozsahu snímok, môžete zadať ich čísla oddelené pomlčkou:

sudo snapper delete [číslo_prvej_snímky]-[číslo_poslednej_snímky]

Príklad, ako vymazať snímky s číslami od 40 do 45:

sudo snapper delete 40-45

Taktiež môžete vymazať viacero konkrétnych snímok naraz, zadaním ich čísel oddelených čiarkami:

sudo snapper delete 1,4,7,10

Tento prístup umožňuje flexibilné spravovanie snímok na systéme a zjednodušuje údržbu diskového priestoru.