Použitie príkazu GREP v Linuxe

Použitie príkazu grep v Linuxe

Príkaz grep v Linuxe je mocný nástroj na vyhľadávanie textu v súboroch. Tento návod vás prevedie základnými možnosťami použitia príkazu grep s príkladmi.

Základná syntax príkazu grep

grep [možnosti] vzor [súbor...]
  • možnosti - voliteľné argumenty, ktoré upravujú správanie grep
  • vzor - reťazec alebo regulárny výraz, ktorý sa má vyhľadávať
  • súbor - súbor (alebo súbory), v ktorých sa má vyhľadávať

Príklady použitia

Základné vyhľadávanie

Vyhľadanie reťazca “text” v súbore file.txt:

grep "text" file.txt

Ignorovanie veľkých/malých písmen (-i)

Vyhľadanie reťazca “text” bez ohľadu na veľkosť písmen v súbore file.txt:

grep -i "text" file.txt

Zobrazenie čísel riadkov (-n)

Vyhľadanie reťazca “text” a zobrazenie čísel riadkov v súbore file.txt:

grep -n "text" file.txt

Zobrazenie riadkov pred a po nájdení vzoru (-A, -B, -C)

  • -A (after): zobrazí n riadkov po nájdení vzoru
  • -B (before): zobrazí n riadkov pred nájdením vzoru
  • -C (context): zobrazí n riadkov pred a po nájdení vzoru

Príklad: Zobrazenie 4 riadkov po nájdení reťazca “text” v súbore file.txt:

grep -A 4 "text" file.txt

Vyhľadávanie v súbore s viacerými slovami

Vyhľadanie riadkov obsahujúcich slová “text” alebo “example” v súbore file.txt:

grep -E "text|example" file.txt

Vyhľadávanie v viacerých súboroch

Vyhľadanie reťazca “text” vo všetkých súboroch v aktuálnom adresári:

grep "text" *

Vyhľadanie reťazca “text” vo všetkých súboroch s príponou .log:

grep "text" *.log

Rekurzívne vyhľadávanie v adresári (-r)

Vyhľadanie reťazca “text” v súboroch v aktuálnom adresári a všetkých jeho podadresároch:

grep -r "text" .

Zobrazenie iba názvov súborov obsahujúcich vzor (-l)

Zobrazenie názvov súborov, ktoré obsahujú reťazec “text”:

grep -l "text" *

Zhrnutie

Príkaz grep je veľmi flexibilný a mocný nástroj na vyhľadávanie textu v súboroch v Linuxe. Použitím rôznych možností môžete prispôsobiť jeho správanie na vyhľadávanie podľa vašich potrieb. Tento návod vám poskytol základné informácie a príklady na začiatok. Pre ďalšie informácie a pokročilé použitie si môžete preštudovať manuálovú stránku príkazu grep:

man grep