Používanie kompresie v CLI - príkazy

VŠEOBECNE

V Linuxovom príkazovom riadku môžete “zmenšiť” veľkosť súborov alebo adresárov, čím ušetríte miesto na disku a zjednodušíte ich zdieľanie. Tento proces, známy ako “zbalenie”, sa vykonáva pomocou nástrojov ako gzip, bzip2 alebo zip. Keď potrebujete pristúpiť k obsahu zmenšených súborov, môžete ich “rozbalit” pomocou príslušných príkazov, ako napríklad gunzip pre .gz súbory, bunzip2 pre .bz2 súbory, alebo unzip pre .zip súbory. Zbalenie a rozbalenie je užitočné nielen pre ušetrenie miesta alebo zdieľanie, ale tiež pre organizáciu a archiváciu dôležitých dát. Pre začiatočníkov je dôležité pochopiť tieto koncepty, pretože sú základnými stavebnými kameňmi práce s Linuxom a správou súborov.

ZIP

KOMPRESIA - ZBALENIE

Tu je príklad v CLI na kompresiu adresára s úrovňou kompresie 8 a rozdelenie balíka na 50 MB:

zip -r -s 50m -8 archiv.zip /cesta/k/adresaru/

Tento príkaz skomprimuje obsah adresára “priecinok” do ZIP archívu s názvom “archiv.zip” s úrovňou kompresie 8. Zároveň sa použije rozdelenie archívu na časti veľkosti 50 MB (50 megabajtov). Výsledné časti budú mať príponu .z01, .z02, atď.

Tu je nastavenie kompresie 6 a rozdelenie na 1GB.

zip -s 1g -6 -r archivename.zip adresar/

DEKOMPRESIA - ROZBALENIE

unzip archiv.z01 archiv.z02 archiv.z03

Tento príkaz rozbalí archív, ktorý bol rozdelený na 3 časti s príponami .z01, .z02 a .z03. Ak je v archíve viac častí, musíš uviesť všetky časti ako argumenty príkazu unzip. Prvá časť (.z01) je hlavná časť, ktorá obsahuje informácie o celom archíve, zatiaľ čo zvyšné časti (.z02, .z03, atď.) obsahujú skutočné dáta.


TAR

KOMPRESIA - ZBALENIE

u je príklad príkazu v príkazovom riadku (CLI) na kompresiu adresára s úrovňou kompresie xz 8 a rozdelenie balíka na 50MB pomocou nástroja tar:

tar -cf - <adresár> | xz -8 -c - | split -b 50M - <názov_balička>.tar.xz

V tomto príklade <adresár> je názov adresára, ktorý chcete skomprimovať, a <názov_balička> je názov, ktorý chcete priradiť vytvorenému skomprimovanému balíčku.

ALTERNATÍVA

tar -cJvf .tar.xz -I 'xz -8 -T0' -L 50M

DEKOMPRESIA - ROZBALENIE

Na rozbalenie archívu, ktorý pozostáva z 3 balíčkov vytvorených pomocou príkladu vyššie, môžete použiť nasledujúci príkaz v príkazovom riadku (CLI):

cat <názov_balička>.tar.xz.* | tar -xJvf - -I 'xz -d' -C <cesta_krozbaleniu>

V tomto príklade <názov_balička> je názov balíčka, z ktorého chcete rozbalovať, a <cesta_krozbaleniu>je cesta ku priečinku, kde chcete rozbalené súbory umiestniť.

Tento príkaz skonkatenuje všetky balíčky s názvom <názov_balička>.tar.xz.*, použije nástroj tar na rozbalenie archívu s úrovňou kompresie xz a pomocou nástroja xz s prepínačom -d dekomprimuje každý balíček. Výsledné súbory budú rozbalené do zadaného <cesta_krozbaleniu> priečinka.

JEDNODUCHÉ ROZBALENIE

tar -xvf <nazov_suboru.tar.gz>