Rozšírenia pre SHELL - FD

FD

fd je moderná alternatíva k príkazu find, navrhnutá pre jednoduchšie a rýchlejšie vyhľadávanie súborov a adresárov. Nasledujúci návod popisuje, ako fd nainštalovať a používať na CachyOS.

Inštalácia fd

CachyOS, ktorý je založený na Arch Linux, umožňuje inštalovať fd pomocou správcu balíčkov pacman. Spustite nasledujúci príkaz v termináli:

sudo pacman -S --needed fd

Používanie FD

Vyhľadávanie súborov a adresárov
Pre vyhľadávanie všetkých inštancií súboru alebo adresára s konkrétnym názvom:

fd <vyhľadávaný_výraz>

Vyhľadávanie určitých typov súborov
Ak chcete vyhľadávať len určité typy súborov, použite -e s príponou súboru:

fd -e txt

Tento príkaz nájde všetky textové súbory.

Vyhľadávanie v špecifickom adresári

Ak chcete vyhľadávať iba v určitom adresári, zadajte cestu k adresáru:

fd <vyhľadávaný_výraz> <cesta_k_adresáru>

Využitie výstupu fd s inými príkazmi

Môžete tiež využiť výstup z fd s inými príkazmi pomocou potrubia (|):

fd -e txt | xargs cat

Tento príkaz zobrazí obsah všetkých nájdených textových súborov.