Rozšírenia pre Shell - FZF

FZF

Doplnok FZF (Fuzzy Finder) vo Fish (Friendly Interactive SHell) je mocný nástroj pre vyhľadávanie, ktorý umožňuje užívateľom rýchlo a efektívne vyhľadávať súbory, priečinky, históriu príkazov a ďalšie položky priamo z príkazového riadku. FZF implementuje tzv. “fuzzy” vyhľadávanie, čo znamená, že dokáže nájsť zhody aj v prípade, ak vyhľadávaný výraz nie je úplne presný alebo je čiastočne zapamätaný. Vo Fish shelli, FZF zvyšuje produktivitu práce s príkazovým riadkom tým, že poskytuje rýchle klávesové skratky a interaktívne rozhranie pre vyhľadávanie, umožňujúce užívateľom efektívnejšie navigovať v ich súborovom systéme alebo histórii príkazov.

Inštalácia

sudo pacman -S --needed fzf

Používanie FZF

Vyhľadávanie súborov: Stačí spustiť fzf v termináli, a FZF zobrazí interaktívny zoznam súborov v aktuálnom priečinku, ktorý môžete filtrovať písaním. Výberom súboru (Enter) môžete napríklad vykonať s tým súborom ďalšie operácie.

Vyhľadávanie v histórii príkazov: Použitím vyššie uvedenej klávesovej skratky (Ctrl+R) môžete rýchlo vyhľadávať a opätovne spustiť predchádzajúce príkazy z histórie.

Vyhľadávanie adresárov: Podobne ako pri súboroch, môžete použiť fzf na vyhľadávanie a navigáciu v adresároch. Môžete napríklad využiť príkaz cd, kombinovaný s výstupom z fzf, na rýchlu zmenu adresára.