Sdílení složky pomocí SAMBA

Samba je otevřený softwarový nástroj, který umožňuje sdílení souborů a tiskáren mezi různými operačními systémy v síti. Díky své flexibilitě a jednoduchosti použití je oblíbenou volbou pro domácí i podniková prostředí.

Postup pro její zprovoznění

Krok 1: Instalace protokolu Samba

sudo apt install samba -y

Poznámka: Tento příkaz funguje pouze na linuxových distribucích založených na Debianu, jako jsou Ubuntu, Mint, atd. Pro jiné distribuce použijte příslušný balíčkovací systém.

Krok 2: Povolení služby

sudo systemctl enable smbd

Krok 3: Vytvoření adresáře, který chceme sdílet v síti

Vytvoření složky ve vaší domácí složce OS:

mkdir /home/UŽIVATEL/SLOŽKA

Uživatele a složku zadejte podle potřeby.

Krok 4: Nastavení příslušných oprávnění složky

sudo chmod -R 777 /home/UŽIVATEL/SLOŽKA

Konfigurace SAMBA

Krok 1: Otevření konfiguračního souboru Samba pro úpravy

sudo nano /etc/samba/smb.conf

Krok 2: Přidání nové konfigurace pro naši složku, kterou chceme sdílet

[nas] # název konfigurace
path = /home/UŽIVATEL/SLOŽKA # cesta ke složce
valid users = mates # uživatel, který má oprávnění ke složce
browsable = yes
writable = yes
read only = no

Krok 3: Uložení konfigurace

Použijte klávesovou zkratku ctrl+x, poté y pro potvrzení a Enter pro uložení změn.

Vytvoření uživatele, který bude mít přístup

Krok 1: Vytvoření uživatele

sudo smbpasswd -a username

Nahradíme “username” požadovaným novým uživatelem. V mém případě se jednalo o uživatele “mates”.

Krok 2: Restart služby Samba

sudo systemctl restart smbd

Nyní by měla být vaše složka přístupná z jiných zařízení ve vaší síti. Pro přístup k ní v jiném počítači v síti použijte IP adresu hostovaného zařízení a cestu k sdílené složce. Například:

  • Na operačním systému Windows: \\ip_adresa\SLOŽKA

  • Na operačním systému Linux: smb://ip_adresa/složka

1 lajk