Visual Studio Code - klávesové skratky

Všeobecne

Visual Studio Code je open-source kódový editor vyvinutý spoločnosťou Microsoft. Je to výkonný nástroj určený pre vývoj softvéru, s podporou mnohých programovacích jazykov a rozšírení, čo umožňuje prispôsobiť ho potrebám vývojára. Jeho flexibilita a bohaté funkcie ho robia obľúbeným nástrojom medzi programátormi pre vytváranie a úpravu kódu.

Klávesové skratky

Visual Studio Code je jedným z najpopulárnejších editorov kódu, ktorý značne zvyšuje produktivitu vývojárov vďaka širokému spektru klávesových skratiek. Tu je prehľad 20 najpoužívanejších skratiek, ktoré by mal každý vývojár ovládať:

 1. Zakomentovať blok kódu: Ctrl + /

  • Rýchlo zakomentuje alebo odkomentuje aktuálny riadok alebo vybraný blok kódu.
 2. Odkomentovať blok kódu: Ctrl + Shift + /

  • Odkomentuje vybraný blok kódu.
 3. Duplikovať riadky: Shift + Alt + Down alebo Shift + Alt + Up

  • Duplikuje aktuálny riadok alebo vybrané riadky bez potreby kopírovania a vkladania.
 4. Vymazať riadok: Ctrl + Shift + K

  • Odstráni aktuálny riadok.
 5. Presunúť riadok nahor: Alt + Up

  • Posunie aktuálny riadok alebo vybrané riadky o jeden riadok vyššie.
 6. Presunúť riadok nadol: Alt + Down

  • Posunie aktuálny riadok alebo vybrané riadky o jeden riadok nižšie.
 7. Označiť viac riadkov naraz: Shift + Alt + Down alebo Shift + Alt + Up

  • Umožňuje označiť viacero susedných riadkov.
 8. Zmenšiť/zväčšiť ohraničenie výberu: Shift + Alt + Right / Shift + Alt + Left

  • Rozširuje alebo zmenšuje výber kódu.
 9. Odsadenie textu/bloku: Tab / Shift + Tab

  • Zvyšuje alebo znižuje odsadenie vybraného textu alebo bloku kódu.
 10. Označiť výskyt výberu: Ctrl + Shift + L

  • Označí všetky výskyty vybraného textu v dokumente.
 11. Presunúť sa na začiatok riadku: Home

  • Presunie kurzor na začiatok aktuálneho riadku.
 12. Presunúť sa na koniec riadku: End

  • Presunie kurzor na koniec aktuálneho riadku.
 13. Presunúť sa na začiatok súboru: Ctrl + Home

  • Presunie kurzor na začiatok dokumentu.
 14. Presunúť sa na koniec súboru: Ctrl + End

  • Presunie kurzor na koniec dokumentu.
 15. Skok na definíciu premennej alebo funkcie: F12

  • Presunie kurzor na definíciu vybranej premennej alebo funkcie.
 16. Rýchle vyhľadávanie: Ctrl + F

  • Otvorí dialóg pre rýchle vyhľadávanie v dokumente.
 17. Nahradenie: Ctrl + H

  • Otvorí dialóg pre nahradenie textu v dokumente.
 18. Otvoriť nový súbor: Ctrl + N

  • Otvorí nový prázdny dokument.
 19. Uložiť súbor: Ctrl + S

  • Uloží aktuálny dokument.
 20. Zatvoriť aktívny súbor: Ctrl + W

  • Zatvorí aktuálny dokument bez zatvorenia editoru.

Tieto skratky značne zefektívňujú prácu v prostredí Visual Studio Code, čím vám umožňujú rýchlejšie a pohodlnejšie programovanie.

1 lajk