YUBIKEY - vysvetlenie a inštalácia na Arch distribúciách

YUBIKEY

Čo je Yubikey a na čo slúži

Yubikey je hardvérový autentifikačný kľúč vyrobený spoločnosťou Yubico. Tento malý USB alebo NFC zariadenie slúži na dvojfaktorovú autentifikáciu (2FA), čo je bezpečnostný proces, ktorý kombinuje dva nezávislé faktory pre overenie identity používateľa. Yubikey môže byť použitý na rôzne účely, vrátane:

 • Prihlásenie do online služieb ako Google, Facebook, a GitHub
 • Šifrovanie a dešifrovanie dát
 • Generovanie jednorazových hesiel (OTP)
 • U2F (Universal 2nd Factor) a FIDO2 autentifikácia
 • SSH autentifikácia

Výhody Yubikey oproti iným spôsobom zabezpečenia

1. Bezpečnosť

 • Fyzická prítomnosť: Yubikey vyžaduje fyzickú prítomnosť používateľa, čo znamená, že útočník potrebuje prístup k fyzickému zariadeniu.
 • Odolnosť voči phishingu: Yubikey je odolný voči phishingovým útokom, pretože používa kryptografické metódy, ktoré znemožňujú jednoduché klonovanie alebo falšovanie kľúča.

2. Jednoduchosť použitia

 • Plug and Play: Yubikey sa jednoducho pripojí do USB portu alebo použije cez NFC, bez nutnosti zadávania kódov alebo používania aplikácií.
 • Univerzálnosť: Podporuje množstvo protokolov, čo ho robí kompatibilným s rôznymi službami a aplikáciami.

3. Spoľahlivosť

 • Bez potreby batérií: Yubikey nevyžaduje batérie ani nabíjanie, čo zvyšuje jeho spoľahlivosť a životnosť.
 • Odolnosť: Je odolný voči vode a fyzickým poškodeniam, čo zvyšuje jeho trvácnosť.

Porovnanie s inými spôsobmi zabezpečenia

Metóda zabezpečenia Výhody Nevýhody
Yubikey Vysoká bezpečnosť, fyzická prítomnosť, jednoduché použitie, odolnosť Počiatočné náklady na kúpu zariadenia
SMS 2FA Jednoduché nastavenie a použitie Zraniteľné voči SIM swap útokom, závislé na mobilnej sieti
Autentifikačné aplikácie (napr. Google Authenticator) Bezplatné, jednoduché použitie Možnosť straty prístupu pri strate telefónu, manuálne zadávanie kódov
Biometrické metódy (napr. odtlačky prstov) Rýchle a pohodlné Zraniteľné voči odcudzeniu biometrických údajov, nie vždy presné

Inštalácia Yubikey na Arch Linux (2024)

Nasledujúci návod vás prevedie inštaláciou a konfiguráciou Yubikey na vašom Arch Linux systéme.

Kroky inštalácie

 1. Inštalácia potrebných balíčkov

  Najskôr nainštalujte potrebné balíčky pomocou pacman:

  sudo pacman -Syu pcsclite pcsc-tools ccid libfido2
  
 2. Aktivácia a spustenie pcscd

  Aktivujte a spustite službu pcscd, ktorá je potrebná pre komunikáciu s Yubikey:

  sudo systemctl enable --now pcscd.socket
  
 3. Inštalácia yubikey-agent

  Keďže yubikey-agent nie je momentálne dostupný v AUR, nainštalujeme ho manuálne:

  a. Klonujte repozitár yubikey-agent z AUR:

  git clone https://aur.archlinux.org/yubikey-agent.git
  

  b. Prejdite do adresára yubikey-agent:

  cd yubikey-agent
  

  c. Otvorte súbor PKGBUILD na úpravu pomocou vášho obľúbeného textového editora (napr. nano):

  nano PKGBUILD
  

  Opravte FLAG na riadku 31 na:

  -ldflags "-extldflags \"${LDFLAGS}\"" \
  

  Uložte súbor a zatvorte editor (Ctrl + X, potom Y a Enter v nano).

  d. Vytvorte balíček a nainštalujte ho pomocou príkazu:

  makepkg -si
  
 4. Načítanie konfigurácií systemd pre používateľa

  Znovu načítajte konfigurácie pre systemd používateľa:

  systemctl daemon-reload --user
  
 5. Aktivácia a spustenie yubikey-agent

  Aktivujte a spustite yubikey-agent pre používateľa:

  systemctl --user enable --now yubikey-agent
  
 6. Nastavenie premenných prostredia

  Prepnete svoj terminál do bash a následne nastavte premennú SSH_AUTH_SOCK:

  export SSH_AUTH_SOCK="${XDG_RUNTIME_DIR}/yubikey-agent/yubikey-agent.sock"
  

Poznámky

 • Uistite sa, že máte nainštalovaný git a ďalšie potrebné balíčky na zostavenie z AUR.
 • Pri úprave súboru PKGBUILD môžete použiť ľubovoľný textový editor (napr. nano, vim).
 • Ak máte problémy s inštaláciou, skontrolujte, či máte aktuálne balíčky a správne nastavené AUR pomocou pomocných nástrojov ako yay alebo pikaur.

Tento návod by mal pomôcť začiatočníkom úspešne nainštalovať a nakonfigurovať Yubikey na Arch Linux systéme.

Pre začiatočníkov ako som napríklad ja, by sa hodilo vysvetliť čo je to ten YUBIKEY a načo to slúži a ešte čo su pcscd a libfido2.

To isté platí aj pre ostatné návody.

S pozdravom,
Jakub (bubasekdev)

Dobrý podnet, zapracujem ho čo najskôr do návodu. :+1:

Návod som doplnil na základe tvojho podnetu.
Pevne verím že aktualizované informácie pomôžu k lepšiemu pochopeniu zmyslu a možností Yubikey.

Už to vyzerá lepšie, krásne dopodrobna popísané, tak sa mi to páči.