Základy používania NANO editora

Používanie Nano editora v príkazovom riadku (CLI)

Nano je jednoduchý, ľahko použiteľný textový editor pre príkazový riadok, ktorý je ideálny pre začiatočníkov. Tento návod vás prevedie základnými funkciami a príkazmi, ktoré potrebujete na efektívne používanie Nano editora.

Inštalácia Nano

Väčšina distribúcií Linuxu má Nano predinštalované. Ak ho nemáte, môžete ho nainštalovať pomocou nasledujúcich príkazov:

 • Arch Linux:

  sudo pacman -S nano
  
 • Debian/Ubuntu:

  sudo apt install nano
  
 • Fedora:

  sudo dnf install nano
  

Spustenie Nano

Nano môžete spustiť zadaním príkazu nano nasledovaným názvom súboru, ktorý chcete otvoriť alebo vytvoriť.

nano nazov_suboru.txt

Ak súbor neexistuje, Nano ho vytvorí.

Základné príkazy

Tu sú základné príkazy na používanie Nano editora:

 • Uloženie súboru:

  • Stlačte Ctrl + O (písmeno O, ako “Write Out”) a potom stlačte Enter.
 • Zatvorenie Nano:

  • Stlačte Ctrl + X.
 • Vystrihnutie textu:

  • Umiestnite kurzor na začiatok textu, ktorý chcete vystrihnúť, stlačte Ctrl + K. Ak chcete vystrihnúť viacero riadkov, opakujte tento príkaz pre každý riadok.
 • Kopírovanie textu:

  • Umiestnite kurzor na začiatok textu, ktorý chcete kopírovať, a stlačte Alt + 6 alebo Esc + 6.
 • Vloženie textu:

  • Umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť text, a stlačte Ctrl + U.
 • Vymazanie riadka:

  • Umiestnite kurzor na riadok, ktorý chcete vymazať, a stlačte Ctrl + K.
 • Hľadanie textu:

  • Stlačte Ctrl + W, zadajte hľadaný výraz a stlačte Enter.
 • Nahradenie textu:

  • Stlačte Ctrl + </kbd>, zadajte text, ktorý chcete nahradiť, stlačte Enter, potom zadajte nový text a znova stlačte Enter.
 • Presunutie kurzora na konkrétny riadok a stĺpec:

  • Stlačte Ctrl + _, zadajte riadok a stĺpec vo formáte riadok,stĺpec a stlačte Enter.

Príklady použitia

Otvorenie súboru

Ak chcete otvoriť existujúci súbor alebo vytvoriť nový súbor, použite príkaz nano nasledovaný názvom súboru:

nano moj_soubor.txt
Uloženie súboru

Po úprave súboru ho uložte stlačením Ctrl + O, potom stlačte Enter.

Zatvorenie Nano

Ak chcete ukončiť Nano, stlačte Ctrl + X.

Hľadanie textu

Ak chcete vyhľadať text v súbore, stlačte Ctrl + W, zadajte hľadaný výraz a stlačte Enter.

Nahradenie textu

Ak chcete nahradiť text v súbore, stlačte Ctrl + </kbd>, zadajte text, ktorý chcete nahradiť, stlačte Enter, potom zadajte nový text a znova stlačte Enter.

Klávesové skratky v Nano

Tu sú niektoré užitočné klávesové skratky, ktoré môžete v Nano používať:

Klávesová skratka Popis
Ctrl + O Uložiť súbor
Ctrl + X Zatvoriť Nano
Ctrl + K Vystrihnúť riadok / Vymazať riadok
Alt + 6 alebo Esc + 6 Kopírovať text
Ctrl + U Vložiť riadok
Ctrl + W Hľadať text
Ctrl + </kbd> Nahradiť text
Ctrl + _ Ísť na riadok a stĺpec
Ctrl + G Zobraziť pomoc

Zhrnutie

Nano je jednoduchý a užívateľsky prívetivý textový editor pre príkazový riadok, ktorý je ideálny pre začiatočníkov. S týmto návodom by ste mali byť schopní začať pracovať s Nano a vykonávať základné úpravy textových súborov. Pre viac informácií a pokročilé funkcie môžete preštudovať manuálovú stránku Nano:

man nano

S týmito znalosťami budete schopní efektívne používať Nano editor na úpravu textových súborov priamo z príkazového riadku.