Ako používať YAY na Arch Linux distribúciách

YAY

YAY (Yet Another Yaourt) je pomocný správca balíčkov pre Arch Linux a jeho deriváty, ktorý uľahčuje inštaláciu a správu balíčkov z oficiálnych repozitárov Arch Linux aj z Arch User Repository (AUR). YAY je nástroj z riadku príkazov, ktorý automatizuje proces inštalácie, aktualizácie, konfigurácie a odstraňovania softvérových balíčkov, vrátane AUR balíčkov.

YAY bol navrhnutý tak, aby bol jednoduchý, rýchly a efektívny. Okrem základných funkcií správcu balíčkov, ako je inštalácia, aktualizácia a odstraňovanie balíčkov, YAY tiež umožňuje vyhľadávanie balíčkov v AUR, kontrolu nových verzií a správu osirelých balíčkov.

Inštalácia YAY

Pre inštaláciu YAY potrebujete mať nainštalovaný balík git. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Nainštalujte git:

  sudo pacman -S git
  
 2. Naklonujte repozitár YAY:

  git clone https://aur.archlinux.org/yay.git
  
 3. Prejdite do priečinka YAY:

  cd yay
  
 4. Nainštalujte YAY:

  makepkg -si
  

Najpoužívanejšie príkazy

Aktualizácia systémových balíčkov a AUR balíčkov

Aktualizujte všetky nainštalované balíčky vrátane AUR balíčkov.

yay -Syu

Inštalácia balíka z oficiálnych repozitárov alebo z AUR

yay -S balík

Inštalácia viacerých balíčkov

Pokiaľ máte viaceré balíky na inštaláciu, ale chcete preskočiť tie, ktoré sú už nainštalované.

yay -S --needed balík1 balík2 balík3

Vyhľadanie balíčkov

Vyhľadajte balíčky v oficiálnych repozitároch aj v AUR.

yay -Ss text

Vyhľadanie informácií o balíčku

Zobrazte podrobné informácie o balíčku.

yay -Si balík

Odstránenie balíkov

Odstránenie balíkov spolu s ich konfiguráciou a závislosťami.

yay -Rns balík

Vyčistenie cache

Vyčistite staré a nepoužívané balíčky z cache.

yay -Sc

Úplné vyčistenie cache

Odstráňte všetky súbory z cache.

yay -Scc

Zobrazenie osirelých balíčkov

Zobrazte zoznam osirelých balíčkov, ktoré už nie sú potrebné.

yay -Qdt

Odstránenie osirelých balíčkov

Odstráňte všetky osirelé balíčky.

yay -Rns $(yay -Qqdt)

Výpis balíčkov podľa veľkosti

Zobrazte zoznam nainštalovaných balíčkov zoradených podľa veľkosti.

yay -Qe --sort=size

OhMyZSH - plugin

Pokiaľ používate OhMyZSH ako shell, doporučujeme doinštalovať doplnok pre YAY.

OhMyZSH YAY Plugin

Potom je možné použiť ALIAS príkazy

Alias Príkaz Popis
yays yay -S Inštalujte balíky z repozitárov a AUR
yayss yay -Ss Vyhľadajte balíky v repozitároch a AUR
yayr yay -R Odstráňte balíky a ponechajte jeho nastavenia a závislosti
yayrs yay -Rs Odstráňte balíky vrátane ich závislostí
yayrns yay -Rns Odstráňte balíky vrátane ich nastavení a závislostí
yayy yay -Sy Aktualizujte a obnovte lokálne databázy balíkov
yayyu yay -Syu Pred aktualizáciou balíkov synchronizujte s úložiskami
yayl yay -Ql Zoznam súborov v balíku
yaysi yay -Si Zobrazenie informácií o balíku
yayss yay -Ss Vyhľadajte balíky v úložiskách
yayd yay -Qdt Zoznam osirelých balíkov
yayrmorphs yay -Rns $(yay -Qqdt) Odstránenie všetkých osirelých balíkov
1 lajk