Rozdiely medzi CachyOS a Ubuntu

Porovnanie CachyOS a Ubuntu

CachyOS a Ubuntu sú populárne linuxové distribúcie, ktoré sa od seba výrazne líšia vo viacerých aspektoch. V tomto jednoduchom porovnaní sa zameriavam na hlavné rozdiely medzi týmito dvoma distribúciami a vysvetľujem, prečo môže byť CachyOS v niektorých prípadoch lepšou voľbou ako Ubuntu.

1. Základné rozdiely medzi Arch-based a Ubuntu

CachyOS je založený na Arch Linuxe, čo prináša niekoľko unikátnych výhod:

 • Inštalácia softvéru: Arch distribúcie, vrátane CachyOS, používajú AUR (Arch User Repository) pre inštaláciu softvéru, čo umožňuje prístup k širšiemu spektru aplikácií. Naopak, v Ubuntu je potrebné pridať PPA (Personal Package Archives) repozitáre, ak aplikácie nie sú dostupné v oficiálnych repozitároch.

 • Správa balíčkov: CachyOS používa správcu balíčkov Pacman, ktorý je známy svojou rýchlosťou a efektivitou. Pre jednoduchšiu obsluhu a správu systému sú k dispozícii aj helpery ako YAY a PARU.

2. Kompilácia na mieru

Jednou z najväčších výhod CachyOS je schopnosť kompilovať inštalačné balíčky a aplikácie priamo na mieru hardvéru používateľa. Tento proces zaručuje, že všetky novo inštalované komponenty sú optimalizované pre konkrétne zariadenie, čo vedie k vyššej rýchlosti a stabilite systému. Ubuntu túto funkcionalitu nemá ako štandardnú.

Pri inštalácii a detekcii hardvéru zariadenia, CachyOS automaticky vyberie z predkompilovaných repozitárov V3 alebo V4 tie, ktoré sú určené pre konkrétny hardvér používateľa.

 • V3 a V4 repozitáre: Tieto repozitáre obsahujú predkompilované balíčky optimalizované pre rôzne typy hardvéru. V3 repozitáre sú optimalizované pre staršie alebo menej výkonné zariadenia, zatiaľ čo V4 repozitáre sú určené pre novšie a výkonnejšie zariadenia. Táto selekcia zabezpečuje, že používateľ získa maximálny výkon a stabilitu systému.

3. Rýchlosť aktualizácií

Aktualizácie v CachyOS sú výrazne rýchlejšie v porovnaní s Ubuntu. Zatiaľ čo Ubuntu používa apt pre správu aktualizácií, CachyOS využíva Pacman, ktorý je známy svojou rýchlosťou a efektivitou.

4. Podpora a komunita

Podpora pre CachyOS je na vysokej úrovni, čo potvrdzujú pozitívne skúsenosti používateľov s ich Discord kanálom. Generovanie logov systému pre diagnostiku chýb je jednoduché a efektívne pomocou príkazu sudo cachyos-bugreport.sh.

5. Desktopové prostredie a užívateľské rozhranie

CachyOS ponúka predinštalované rôzne nástroje a vylepšenia, ktoré zjednodušujú používanie systému, najmä pre používateľov KDE. Tieto drobnosti nie sú viditeľné na prvý pohľad, ale výrazne zlepšujú celkový užívateľský zážitok.

6. Rolling release model

CachyOS používa rolling release model, čo znamená, že po inštalácii systému už nie je potrebné vykonávať veľké systémové upgrady. Všetky novinky a aktualizácie sú priebežne pridávané do systému. Naopak, Ubuntu vydáva nové verzie v pravidelných intervaloch a používatelia musia systém povýšiť na novšiu verziu.

7. Jadro systému (Kernel)

CachyOS štandardne používa najnovšie dostupné jadro systému, čo zabezpečuje podporu najnovších hardvérových komponentov a technológií. Ubuntu, na druhej strane, inštaluje LTS (Long-Term Support) jadro, ktoré môže byť staršie a nemusí podporovať najnovšie zariadenia.

8. Helpery pre správu balíčkov

Helpery sú nástroje, ktoré zjednodušujú prácu so správcom balíčkov Pacman a AUR. Medzi najpopulárnejšie helpery patria YAY a PARU:

 • YAY (Yet Another Yaourt): Tento helper je navrhnutý pre jednoduchú inštaláciu a správu balíčkov z AUR. Poskytuje užívateľsky priateľské rozhranie a automatizuje mnoho úloh spojených s inštaláciou a aktualizáciou balíčkov.

 • PARU: Je ďalším populárnym helperom, ktorý je známy svojou rýchlosťou a efektivitou. Rovnako ako YAY, aj PARU umožňuje jednoduchú správu balíčkov z AUR a ponúka množstvo užitočných funkcií pre pokročilých používateľov.

9. Arch User Repository (AUR)

AUR je komunitou spravovaný repozitár, ktorý umožňuje používateľom Arch Linuxu a jeho derivátov, ako je CachyOS, prístup k rozsiahlemu množstvu balíčkov. AUR poskytuje balíčky, ktoré nie sú dostupné v oficiálnych repozitároch. Používatelia môžu prispievať a udržiavať PKGBUILD súbory, ktoré popisujú, ako má byť balíček skompilovaný a nainštalovaný. Toto dáva používateľom prístup k najnovšiemu softvéru a nástrojom, často ešte predtým, ako sa objavia v oficiálnych repozitároch.

 • Výhody AUR:
  • Širšia dostupnosť softvéru: Umožňuje inštaláciu mnohých aplikácií, ktoré nie sú dostupné v oficiálnych repozitároch.
  • Komunita: AUR je udržiavaný komunitou, čo znamená rýchle aktualizácie a rozsiahlu podporu od ostatných používateľov.
  • Flexibilita: Používatelia majú možnosť upravovať PKGBUILD súbory podľa vlastných potrieb.

Záver

CachyOS ponúka množstvo výhod oproti Ubuntu, ako je kompilácia na mieru, rýchlejšie aktualizácie, efektívny správca balíčkov Pacman a rolling release model. Pre používateľov, ktorí hľadajú rýchly, stabilný a moderný operačný systém s výbornou podporou, môže byť CachyOS tou správnou voľbou.

1 lajk