Ako používať PARU na Arch Linux distribúciách

PARU

Paru je pomocný správca balíčkov pre Arch Linux a jeho deriváty, ktorý uľahčuje inštaláciu a správu balíčkov z oficiálnych repozitárov Arch Linux aj z Arch User Repository (AUR). Paru je navrhnutý tak, aby bol rýchly, efektívny a jednoduchý na používanie.

Paru ponúka funkcie pre inštaláciu, aktualizáciu, konfiguráciu a odstraňovanie softvérových balíčkov vrátane AUR balíčkov. Podobne ako iné pomocné nástroje, Paru umožňuje vyhľadávať balíčky, kontrolovať ich novšie verzie a spravovať osirelé balíčky.

Inštalácia PARU

Inštalácia pomocou YAY

Ak už máte nainštalovaný YAY, môžete Paru nainštalovať jednoducho týmto príkazom:

yay -S paru

Manuálna inštalácia

Pre manuálnu inštaláciu Paru postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Nainštalujte git:

  sudo pacman -S git
  
 2. Naklonujte repozitár Paru:

  git clone https://aur.archlinux.org/paru.git
  
 3. Prejdite do priečinka Paru:

  cd paru
  
 4. Nainštalujte Paru:

  makepkg -si
  

Najpoužívanejšie príkazy

Aktualizácia systémových balíčkov a AUR balíčkov

Aktualizujte všetky nainštalované balíčky vrátane AUR balíčkov.

paru -Syu

Inštalácia balíka z oficiálnych repozitárov alebo z AUR

paru -S balík

Inštalácia viacerých balíčkov

Pokiaľ máte viaceré balíky na inštaláciu, ale chcete preskočiť tie, ktoré sú už nainštalované.

paru -S --needed balík1 balík2 balík3

Vyhľadanie balíčkov

Vyhľadajte balíčky v oficiálnych repozitároch aj v AUR.

paru -Ss text

Vyhľadanie informácií o balíčku

Zobrazte podrobné informácie o balíčku.

paru -Si balík

Odstránenie balíkov

Odstránenie balíkov spolu s ich konfiguráciou a závislosťami.

paru -Rns balík

Vyčistenie cache

Vyčistite staré a nepoužívané balíčky z cache.

paru -Sc

Úplné vyčistenie cache

Odstráňte všetky súbory z cache.

paru -Scc

Zobrazenie osirelých balíčkov

Zobrazte zoznam osirelých balíčkov, ktoré už nie sú potrebné.

paru -Qdt

Odstránenie osirelých balíčkov

Odstráňte všetky osirelé balíčky.

paru -Rns $(paru -Qqdt)

Výpis balíčkov podľa veľkosti

Zobrazte zoznam nainštalovaných balíčkov zoradených podľa veľkosti.

paru -Qe --sort=size

OhMyZSH - plugin

Pokiaľ používate OhMyZSH ako shell, doporučujeme doinštalovať doplnok pre Paru.

OhMyZSH Paru Plugin

Potom je možné použiť ALIAS príkazy

Alias Príkaz Popis
paruin paru -S Inštalujte balíky z repozitárov a AUR
paruinat paru -U Inštalujte balíky z miestneho súboru
paruinsd paru -S --asdeps Inštalujte balíky ako závislosti iného balíka
paruclear paru -Sc Vyčistite staré a nepoužívané vyrovnávacie pamäte a balíky
paruloc paru -Qi Zobrazte informácie o balíku v lokálnej databáze
parulocs paru -Qs Vyhľadajte balíky v lokálnej databáze
parulr paru -Scc Odstráňte všetky súbory z vyrovnávacej pamäte
parulsorph paru -Qdt Zoznam všetkých osamotených balíkov
parumir paru -Syy Vynútiť obnovenie všetkých zoznamov balíkov po aktualizácii
parure paru -R Odstráňte balíky a ponechajte jeho nastavenia a závislosti
parurep paru -Si Zobrazenie informácií o balíku v úložiskách
parureps paru -Ss Vyhľadajte balíky v úložiskách
parureorph paru -Rns $(paru -Qqdt) Odstránenie všetkých osirelých balíkov
parup paru -Sy Aktualizujte a obnovte lokálne databázy balíkov
parupg paru -Syu Pred aktualizáciou balíkov synchronizujte s úložiskami
parufileup paru -Fy Stiahnite si čerstvé databázy balíkov zo servera
parufiles paru -F Vyhľadajte v názvoch súborov balíkov zodpovedajúce reťazce
paruls paru -Ql Zoznam súborov v balíku
paruown paru -Qo Zobraziť, ktorý balík vlastní súbor
upgrade paru -Syu Pred aktualizáciou balíkov synchronizujte s úložiskami
1 lajk