Inštalácia WEZTERM na Arch Linux distribúciách

Inštalácia WezTerm na Arch Linux distribúciách pomocou paru

WezTerm je moderný terminálový emulátor a multiplexer s množstvom pokročilých funkcií. Tento návod vás prevedie procesom inštalácie WezTerm na distribúciách postavených na Arch Linux pomocou AUR helpera paru a nastaví základnú konfiguráciu vrátane inštalácie potrebného fontu.

Krok 1: Inštalácia WezTerm

Predpokladáme, že paru je už vo vašom systéme nainštalovaný. Ak nie, môžete ho nainštalovať z AUR alebo skontrolovať, či nie je priamo dostupný v repozitároch vašej distribúcie. Ak paru už máte, môžete pokračovať inštaláciou WezTerm:

paru -S wezterm

Krok 2: Inštalácia fontu ‘OperatorMono-Book’

WezTerm podporuje množstvo rôznych fontov. Pre tento návod budeme používať font ‘OperatorMono-Book’. Tento font je komerčný a vyžaduje platnú licenciu. Po zakúpení ho stiahnite a nainštalujte nasledovne:

 1. Stiahnite si font ‘OperatorMono-Book’ z jedného z týchto dôveryhodných zdrojov:

 2. Po zakúpení a stiahnutí fontu ho extrahujte do adresára ~/.local/share/fonts.

 3. Aktualizujte cache fontov:

  fc-cache -fv
  

Krok 3: Konfigurácia WezTerm

Vytvorte konfiguračný adresár a súbor pre WezTerm:

mkdir -p ~/.config/wezterm
nano ~/.config/wezterm/wezterm.lua

Do otvoreného súboru wezterm.lua vložte nasledujúcu konfiguráciu:

local wezterm = require 'wezterm'
return {
  font = wezterm.font 'OperatorMono-Book',
  color_scheme = 'MonokaiPro (Gogh)',
  hide_tab_bar_if_only_one_tab = true,
  window_close_confirmation = "NeverPrompt",
  font_size = 12,
  line_height = 0.98,
  harfbuzz_features = { "calt=0" },
  default_cursor_style = 'SteadyBlock',
  window_background_opacity = 0.95,
  initial_rows = 50,
  initial_cols = 110
}

Uložte súbor a zatvorte editor.

Krok 4: Spustenie WezTerm

Po úspešnej inštalácii a konfigurácii môžete WezTerm spustiť z programovej ponuky vášho desktopového prostredia. WezTerm by mal byť po inštalácii automaticky pridaný do zoznamu aplikácií, takže ho nájdete medzi ostatnými programami.

Zhrnutie

Tento návod vás previedol inštaláciou WezTerm na distribúciách postavených na Arch Linux pomocou paru, inštaláciou fontu ‘OperatorMono-Book’ a základnou konfiguráciou WezTermu. Pre viac informácií o pokročilých nastaveniach a možnostiach WezTermu si preštudujte oficiálnu dokumentáciu WezTerm.

1 lajk