Terminál - klávesové skratky

Terminál - klávesové skratky

V termináli Linuxu môžete využívať rôzne klávesové skratky, ktoré vám umožnia efektívnejšie pracovať s príkazovým riadkom. Tieto skratky vám pomôžu rýchlejšie navigovať, upravovať text alebo spravovať procesy bez nutnosti siahnuť po myši. Tu je prehľad niektorých základných skratiek, ktoré by mal každý užívateľ terminálu poznať:

 • Ctrl + A: Presunie kurzor na začiatok riadku.
 • Ctrl + E: Presunie kurzor na koniec riadku.
 • Ctrl + B: Presunie kurzor o jeden znak dozadu.
 • Ctrl + F: Presunie kurzor o jeden znak dopredu.
 • Alt + B: Presunie kurzor o jedno slovo dozadu.
 • Alt + F: Presunie kurzor o jedno slovo dopredu.
 • Ctrl + U: Vystrihne (vymaže) text pred pozíciou kurzoru.
 • Ctrl + K: Vystrihne (vymaže) text za pozíciou kurzoru.
 • Ctrl + Y: Vloží (yank) predtým vystrihnutý text.
 • Ctrl + W: Vymaže slovo pred kurzorom.
 • Alt + D: Vymaže slovo za kurzorom.
 • Ctrl + D: Ukončí aktuálny shell alebo ukončí vstup (na začiatku riadku).
 • Ctrl + C: Ukončí aktuálne bežiaci príkaz.
 • Ctrl + L: Vyčistí obrazovku.
 • Ctrl + R: Vyhľadá v histórii príkazov.
 • Tab: Automaticky doplní príkazy, názvy súborov alebo adresáre.
 • Šípka nahor: Vyvolá predchádzajúci príkaz z histórie.
 • Šípka nadol: Naviguje dopredu cez históriu príkazov.

Ovládanie týchto klávesových skratiek môže značne zefektívniť vašu prácu v termináli a ušetriť vám čas pri vykonávaní častých úloh. Je dobré si ich postupne osvojiť a začleniť do svojho pracovného procesu.