Čo je to terminál

Terminál

Terminál v Linuxových distribúciách je kľúčovým nástrojom, ktorý umožňuje používateľom interagovať s operačným systémom prostredníctvom textových príkazov. Ide o textové rozhranie, kde môžete zadávať príkazy, ktoré systém vykoná. Tu sú základné informácie o termináli a jeho používaní:

Čo je to terminál?

 • Textové rozhranie: Na rozdiel od grafického užívateľského rozhrania (GUI), terminál používateľom poskytuje textové rozhranie (CLI - Command Line Interface), kde môžu zadávať príkazy.
 • Pristupuje k shellu: Terminál je vstupný bod k shellu operačného systému. Shell je program, ktorý prijíma príkazy, ktoré sú zadávané v termináli, a vykonáva ich.
 • Viacúčelový nástroj: Pomocou terminálu môžete vykonávať širokú škálu úloh, od správy súborov a adresárov, cez monitorovanie systémových prostriedkov, až po vzdialené pripojenie k iným systémom.

Základné príkazy

Tu je niekoľko základných príkazov, ktoré by mal poznať každý, kto začína s Linuxom:

 • ls: Zobrazí obsah aktuálneho adresára.
 • cd <adresár>: Zmení aktuálny pracovný adresár.
 • pwd: Zobrazí cestu aktuálneho pracovného adresára.
 • mkdir <názov>: Vytvorí nový adresár.
 • rm <súbor>: Odstráni súbor.
 • cp <zdroj> <cieľ>: Kopíruje súbory alebo adresáre.
 • mv <zdroj> <cieľ>: Presúva alebo premenúva súbory alebo adresáre.

Používanie terminálu

 • Spustenie terminálu: Vo väčšine grafických prostredí môžete terminál otvoriť cez menu aplikácií alebo pomocou klávesovej skratky, často Ctrl+Alt+T.
 • Zadávanie príkazov: Po otvorení terminálu môžete začať zadávať príkazy. Po zadaní príkazu stlačte klávesu Enter, aby sa príkaz vykonal.
 • Využitie manuálových stránok: Pre viac informácií o príkaze môžete použiť príkaz man <príkaz>, ktorý zobrazí manuálovú stránku s detailnými informáciami o tomto príkaze.

Terminál je mocný nástroj, ktorý ponúka rýchlu a efektívnu cestu k rôznym systémovým úlohám a automatizácii. Zdokonaľovanie práce s terminálom a shell príkazmi môže zvýšiť vašu produktivitu a poskytnúť vám lepšie porozumenie fungovania Linuxových systémov.


Zaujímavé odkazy

Terminál - klávesové skratky
Terminály - výber