Skript pro snadnou instalaci a konfiguraci Zsh s doplňky

Popis skriptu pro instalaci a konfiguraci Zsh

Tento skript slouží k automatizované instalaci a konfiguraci Zsh shellu, který je oblíbeným nástrojem pro vývojáře a pokročilé uživatele terminálu.

Skript nejprve zkontroluje, zda je nainstalován Oh-My-Zsh, a pokud ne, nainstaluje jej z oficiálního repozitáře.

Dále nainstaluje motiv Powerlevel10k a několik užitečných pluginů, jako jsou zsh-autosuggestions, zsh-syntax-highlighting, zsh-completions, zsh-history-substring-search, zsh-autopair.

Skript také zajišťuje instalaci Nerd Fonts, které jsou nezbytné pro správné zobrazení ikon a symbolů v terminálu.

Nakonec skript aktualizuje konfigurační soubor .zshrc, aby nastavil Powerlevel10k jako výchozí téma a přidal všechny nainstalované pluginy, čímž zajišťuje plnou funkčnost a estetický vzhled Zsh shellu.

Po dokončení instalace a konfigurace je uživatel vyzván k provedení konfigurace Powerlevel10k, čímž se celý proces personalizuje dle jeho preferencí.

Popis jednotlivých pluginů

 • zsh-autosuggestions: Navrhuje dokončení příkazů na základě historie příkazů a zadaného textu.
 • zsh-syntax-highlighting: Zvýrazňuje syntaxi příkazů v reálném čase, což pomáhá předcházet chybám.
 • zsh-completions: Poskytuje další dokončení příkazů pro mnoho běžně používaných nástrojů.
 • zsh-history-substring-search: Umožňuje prohledávat historii příkazů podle podřetězců, nikoli jen podle začátku příkazů.
 • zsh-autopair: Automaticky uzavírá párové znaky, jako jsou závorky a uvozovky.
 • z: Sleduje nejčastěji používané adresáře a umožňuje rychlou navigaci mezi nimi.

Postup spuštění skriptu

Postupujte podle následujících kroků, abyste úspěšně spustili skript pro instalaci a konfiguraci Zsh:

 1. Stáhněte skript:
  setup_zsh.zip (1.0 kB)

  • Rozbalte a uložte skript setup_zsh.sh do vašeho počítače.
 2. Otevřete terminál:

  • Na vašem počítači otevřete terminálovou aplikaci.
 3. Přejděte do adresáře se skriptem:

  • Použijte příkaz cd pro přechod do adresáře, kde je uložen skript setup_zsh.sh. Například:
   cd /cesta/k/adresari
   
 4. Udělejte skript spustitelným:

  • Před spuštěním je třeba nastavit práva pro spuštění skriptu:
   chmod +x setup_zsh.sh
   
 5. Spusťte skriptu:

  • Spusťte skript následujícím příkazem:
   ./setup_zsh.sh
   
 6. Sledujte průběh instalace:

  • Skript provede všechny potřebné kroky automaticky. Během instalace sledujte zprávy v terminálu a případně potvrďte požadavky na instalaci.
 7. Dokončete konfiguraci Powerlevel10k:

  • Po dokončení instalace skript automaticky spustí konfiguraci Powerlevel10k. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení této konfigurace.

Po dokončení těchto kroků bude váš Zsh shell připraven k použití s novými funkcemi a vylepšeními.


Doporučení: “Jako další bych doporučil se podívat na natavení alias terminálu, pro lepší efektivnost práce”.

1 lajk