Používanie aliasov v Linuxe

Návod: Používanie aliasov v Linuxe

V Linuxe sú aliasy mocným nástrojom, ktorý vám umožňuje vytvárať skratky pre dlhé alebo často používané príkazy. Tento návod vám vysvetlí, čo sú aliasy, na čo slúžia, ako ich vytvoriť a používať v rôznych shelloch.

Čo je alias?

Alias je jednoduchá skratka pre jeden alebo viac príkazov v Linuxe. Umožňuje vám nahradiť dlhé alebo komplikované príkazy kratšími a ľahšie zapamätateľnými.

Prečo používať aliasy?

Používanie aliasov má niekoľko výhod:

 • Šetrí čas a znižuje počet zadaných znakov.
 • Znižuje riziko chyby pri zadávaní dlhých príkazov.
 • Umožňuje vám prispôsobiť príkazy podľa vlastných potrieb a preferencií.

Vytvorenie aliasu

Alias môžete vytvoriť dočasne alebo trvalo. Dočasné aliasy platia iba pre aktuálnu reláciu terminálu, zatiaľ čo trvalé aliasy sú uložené v konfiguračných súboroch.

Dočasný alias

Na vytvorenie dočasného aliasu použite príkaz alias nasledovaný názvom aliasu a príkazom, ktorý má alias reprezentovať.

alias aktualizuj='sudo pacman -Syu'

Tento alias umožňuje aktualizovať systém pomocou príkazu aktualizuj.

Trvalý alias

Ak chcete, aby bol alias dostupný aj po reštartovaní terminálu, pridajte ho do konfiguračného súboru vášho shellu.

Bash

 1. Otvorte alebo vytvorte súbor ~/.bashrc:

  nano ~/.bashrc
  
 2. Pridajte alias na koniec súboru:

  alias aktualizuj='sudo pacman -Syu'
  alias vycisti='sudo pacman -Rns $(pacman -Qdtq)'
  alias odstranit='rm -rf'
  alias aktualizujavycisti='sudo pacman -Syu && sudo pacman -Rns $(pacman -Qdtq)'
  
 3. Uložte súbor a načítajte ho:

  source ~/.bashrc
  

Zsh

 1. Otvorte alebo vytvorte súbor ~/.zshrc:

  nano ~/.zshrc
  
 2. Pridajte alias na koniec súboru:

  alias aktualizuj='sudo pacman -Syu'
  alias vycisti='sudo pacman -Rns $(pacman -Qdtq)'
  alias odstranit='rm -rf'
  alias aktualizujavycisti='sudo pacman -Syu && sudo pacman -Rns $(pacman -Qdtq)'
  
 3. Uložte súbor a načítajte ho:

  source ~/.zshrc
  

Fish

 1. Otvorte alebo vytvorte súbor ~/.config/fish/config.fish:

  nano ~/.config/fish/config.fish
  
 2. Pridajte alias na koniec súboru:

  alias aktualizuj='sudo pacman -Syu'
  alias vycisti='sudo pacman -Rns (pacman -Qdtq)'
  alias odstranit='rm -rf'
  alias aktualizujavycisti='sudo pacman -Syu && sudo pacman -Rns (pacman -Qdtq)'
  
 3. Uložte súbor a načítajte ho:

  source ~/.config/fish/config.fish
  

Používanie aliasov

Po vytvorení aliasov ich môžete používať rovnako ako bežné príkazy. Tu je niekoľko príkladov:

 • Aktualizácia systému: Použite alias aktualizuj na aktualizáciu systému.

  aktualizuj
  
 • Vyčistenie nepotrebných balíkov: Použite alias vycisti na odstránenie nepotrebných balíkov.

  vycisti
  
 • Odstránenie súborov alebo priečinkov: Použite alias odstranit na odstránenie súborov alebo priečinkov.

  odstranit /cesta/k/súboru
  
 • Aktualizácia a vyčistenie systému naraz: Použite alias aktualizujavycisti, ktorý kombinuje aktualizáciu systému a vyčistenie nepotrebných balíkov.

  aktualizujavycisti
  

Zhrnutie

Alias je mocný nástroj, ktorý vám umožňuje zjednodušiť a urýchliť používanie príkazov v Linuxe. Vytvorenie aliasov vám môže pomôcť zlepšiť vašu produktivitu a znížiť riziko chýb pri zadávaní dlhých príkazov. Alias môže tiež kombinovať viacero príkazov do jedného, čím ešte viac zefektívňuje vašu prácu. Tento návod vám ukázal, ako vytvoriť dočasné a trvalé aliasy v rôznych shelloch a poskytol niekoľko užitočných príkladov. Pre viac informácií a pokročilé použitie aliasov si môžete preštudovať dokumentáciu vášho shellu.

2 lajkov