Sprievodca pre začiatočníka 04: prvé kroky na Linuxovom desktope

Sprievodca pre začiatočníka 04: prvé kroky na Linuxovom desktope

Gratulujeme k úspešnej inštalácii Linuxového desktopu! Teraz, keď máte systém pripravený, je čas naučiť sa niekoľko základných zručností a trikov, ktoré vám pomôžu využívať váš nový operačný systém naplno. Tento diel sprievodcu vás prevedie niekoľkými nenáročnými, ale užitočnými krokmi, ktoré vás oboznámia s používaním Linuxu a umožnia vám sa cítiť pohodlne pri práci s týmto systémom.

Skôr než začnete - Čo je sudo a na čo slúži

sudo je skratka pre “superuser do” a umožňuje bežným používateľom spúšťať príkazy s oprávneniami administrátora (superužívateľa). To je užitočné, keď potrebujete vykonať úlohy, ktoré vyžadujú vyššie oprávnenia, napríklad inštaláciu softvéru alebo zmenu systémových nastavení.

Použitie sudo je jednoduché:

sudo [príkaz]

Napríklad:

sudo apt update

Pozor: Použitie sudo znamená, že máte prístup k systémovým súborom a nastaveniam, takže buďte opatrní. Slepé kopírovanie príkazov z internetu môže byť nebezpečné. Vtipálci občas zverejnia príkazy ako sudo rm -r /, ktoré môžu vymazať celý váš systém!
Vždy si overte, čo príkaz robí, predtým než ho spustíte!


1. Použitie terminálu

Základné príkazy na zobrazenie informácií o systéme

Používane terminálu je jedným z najväčších prínosov Linuxu. Je to efektívny a výkonný spôsob, ako komunikovať so systémom. (Čo je to terminál)

 • df -h: Tento príkaz zobrazuje využitie disku vo formáte, ktorý je ľahko čitateľný. Môžete rýchlo zistiť, koľko miesta máte na disku a kde sa nachádzajú vaše súbory.
  df -h
  
 • top: Zobrazuje aktuálne bežiace procesy a ich využitie systémových prostriedkov. Tento príkaz je užitočný na monitorovanie výkonu systému a identifikáciu procesov, ktoré spotrebúvajú veľa prostriedkov.
  top
  
 • uptime: Informuje vás o dobe, po ktorú je systém v prevádzke, spolu s informáciami o aktuálnom zaťažení systému.
  uptime
  
 • free -h: Zobrazuje využitie pamäte v systéme, vrátane voľnej a používanej pamäte.
  free -h
  
 • uname -a: Zobrazuje podrobné informácie o systéme, vrátane názvu jadra a verzie.
  uname -a
  
 • lscpu: Zobrazuje podrobnosti o procesore, vrátane počtu jadier a rýchlosti.
  lscpu
  
 • pwd: Zobrazuje aktuálny pracovný adresár, v ktorom sa nachádzate. Tento príkaz je užitočný na orientáciu, keď pracujete v termináli.
  pwd
  
 • man [príkaz]: Otvára manuálovú stránku pre daný príkaz. Je to skvelý spôsob, ako sa dozvedieť viac o tom, ako príkaz funguje a aké má možnosti.
  man ls
  
 • cat [súbor]: Zobrazuje obsah súboru priamo v termináli. Je to užitočné, keď chcete rýchlo prečítať alebo skontrolovať obsah textového súboru.
  cat /etc/hostname
  

Základné príkazy na prácu so súbormi a adresármi

 • ls: Zobrazuje zoznam súborov a priečinkov v aktuálnom adresári. S možnosťami -la zobrazí aj skryté súbory a ich podrobnosti.
  ls -la
  
 • cd: Umožňuje zmeniť aktuálny pracovný adresár. Napríklad cd /home/user/Documents vás presunie do priečinka Dokumenty.
  cd /home/user/Documents
  
 • cp: Kopíruje súbory alebo priečinky. Napríklad cp file.txt /backup/ skopíruje súbor file.txt do priečinka backup.
  cp file.txt /backup/
  
 • mv: Presúva alebo premenováva súbory a priečinky. Napríklad mv file.txt newfile.txt premenuje súbor file.txt na newfile.txt.
  mv file.txt newfile.txt
  
 • rm: Odstraňuje súbory. Príkaz rm -r folder odstráni priečinok a všetky jeho obsahové súbory.
  rm -r folder
  

2. Použitie terminálu

Alias a ich praktické použitie

Aliasy vám umožňujú vytvoriť skratky pre často používané príkazy, čím šetríte čas a zjednodušujete si prácu v termináli.

 • Vytvorenie aliasu: Vytvorte alias pre často používané príkazy, napríklad:

  alias ll='ls -la'
  alias home='cd /home/user'
  alias di='df -h'
  alias mem='free -h'
  

  Týmto spôsobom môžete jednoduchšie spustiť dlhé príkazy pomocou kratších skratok.

 • Trvalé aliasy: Ak chcete, aby aliasy prežili reštart, pridajte ich do súboru .bashrc alebo .zshrc:

  nano ~/.bashrc
  alias ll='ls -la'
  alias home='cd /home/user'
  alias di='df -h'
  alias mem='free -h'
  source ~/.bashrc
  

Ďalšie informácie o Aliasoch nájdete na Používanie aliasov v Linuxe


3. Prečo je inštalácia aplikácií cez terminál rýchlejšia a efektívnejšia ako cez GUI

Inštalácia aplikácií cez terminál je v Linuxe často rýchlejšia a efektívnejšia než používanie grafického rozhrania (GUI).

 • Rýchlosť a efektívnosť: Jediným príkazom môžete nainštalovať aplikáciu bez nutnosti prechádzať viacerými oknami. Napríklad, inštalácia aplikácie vlc na Ubuntu je tak jednoduchá ako:
  sudo apt install vlc
  
 • Inštalácia viacerých aplikácií naraz: Terminál umožňuje inštalovať viacero aplikácií naraz jednoduchým pridaním názvov balíkov do príkazu. Napríklad, na inštaláciu vlc, gimp a curl:
  sudo apt install vlc gimp curl
  
 • Aktualizácie: Terminál umožňuje rýchlo aktualizovať všetky nainštalované aplikácie pomocou jedného príkazu:
  sudo apt update && sudo apt upgrade
  
 • Menšia záťaž na systém: Terminálové aplikácie majú menšie systémové požiadavky a nezaťažujú počítač tak ako grafické aplikácie.

4. Prečo používať viacero virtuálnych pracovných plôch, aké výhody a prínos to má pre používateľa

Virtuálne pracovné plochy umožňujú používať viacero plôch naraz, čo zlepšuje produktivitu a usporiadanie práce.

 • Lepšia organizácia: Môžete mať rôzne plochy pre rôzne úlohy. Napríklad, jednu pracovnú plochu pre kancelárske aplikácie, druhú pre vývojové nástroje a tretiu pre prehliadač.
 • Menej preplnená plocha: Udržujte svoju hlavnú plochu čistú a prehľadnú tým, že aplikácie rozložíte na viacero plôch.
 • Rýchly prístup: Prechod medzi pracovnými plochami je rýchly a jednoduchý, čo šetrí čas a zlepšuje efektivitu.
 • Minimalizácia rušenia: Pri práci na jednej úlohe nebudete rušení aplikáciami a oknami, ktoré patria k inej úlohe. To zvyšuje sústredenosť a produktivitu.

Ako nastaviť a používať viacero pracovných plôch - príklad

 • Nastavenie pracovných plôch v KDE:
  (čo je KDE nájdete tu Desktop - desktopové rozhrania)

  1. Otvorte Nastavenia systému.
  2. Prejdite na Pracovné plochy a pridajte nové plochy podľa potreby.
  3. Priraďte aplikácie k jednotlivým plochám podľa svojich preferencií.
 • Prepínanie medzi pracovnými plochami:

  • Kombinácie kláves: Použite klávesové skratky ako Ctrl + F1, Ctrl + F2 atď. pre rýchly prechod medzi plochami. - Podrobný návod - Ako nastaviť klávesové skratky pre virtuálne plochy v KDE
  • Gestá myšou: V niektorých prostrediach môžete nastaviť gestá myšou pre prepínanie plôch.
  • Virtuálny prepínač plôch: Mnohé desktopové prostredia majú widget alebo panelový nástroj, ktorý vám umožňuje kliknutím prepínať medzi plochami.
   virtual-desktops-01

Záver

Tieto základné zručnosti a príkazy vám umožnia lepšie sa orientovať v novom Linuxovom prostredí a zefektívniť vašu prácu.
Nebojte sa experimentovať a objavovať nové možnosti, ktoré vám Linux ponúka. So správnym prístupom a trochu praxe sa čoskoro budete cítiť ako doma!

2 lajkov